Lãnh đạo UBND xã Hồng Phong tổ chức đấu giá sai thẩm quyền

Như Báo Thanh tra đã có loạt bài viết phản ánh, từ những năm 1990, ông Trần Văn Điến (SN 1959, trú tại thôn Tương Đông, xã Hồng Phong, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) đã ký hợp đồng xác định thời hạn với UBND xã Hồng Phong để thuê phần đất bãi ven sông Hồng đoạn chạy qua địa bàn xã để kinh doanh bến đò Thái Phú 2 chuyên chở người và phương tiện từ xã Hồng Phong, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình sang địa bàn xã Nam Thanh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định và ngược lại.

Vào thời điểm năm 2013, nhận thấy nhu cầu đi lại của người dân tăng, cùng sự phát triển về phương tiện xe ô tô, ông Trần Văn Điến, chủ hộ kinh doanh bến đò Thái Phú 2 đã có đơn xin cải tạo, nâng cấp bến bãi, đường lên lối xuống tại khu vực bến đò với giá trị đầu tư 1,4 tỷ đồng.

Đến ngày 31/3/2021, hợp đồng thuê đất kinh doanh giữa ông Trần Văn Điến và UBND xã Hồng Phong hết hạn. Do vậy, ngày 14/1/2021, UBND xã Hồng Phong đã tự đứng ra tổ chức đấu giá thuê đất tại khu bến đò Thái Phú 2. Trong quá trình đấu giá, UBND xã Hồng Phong đã không tính toán đến phần kinh phí đầu tư của hộ ông Trần Văn Điến và quy trình đấu giá đã không tuần thủ theo Luật Đấu giá tài sản năm 2016 khiến quyền lợi của hộ kinh doanh bị xâm phạm nghiêm trọng.

Trước thông tin Báo Thanh tra phản ánh và đơn tố cáo của công dân, ngày 30/3, UBND huyện Vũ Thư đã thành lập Đoàn xác minh theo Quyết định số 2540/QĐ-UBND. Từ ngày 31/3 đến ngày 15/4/2021, Đoàn xác minh của huyện đã tiến hành thu thập tài liệu, chứng cứ và làm việc với các đối tượng liên quan đến nội dung tố cáo. Căn cứ vào các quy định của pháp luật, UBND huyện Vũ Thư đã ban hành Kết luận số 01/KL-UBND về việc giải quyết nội dung tố cáo.

Ngày 22/4/2021, UBND huyện Vũ Thư đã Thông báo kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo số 164/TB-UBND tới người tố cáo được biết theo quy định của pháp luật. Theo đó, nội dung công dân tố cáo UBND xã Hồng Phong tự ý tổ chức đấu giá thuê đất để kinh doanh bến đò Thái Phú 2 trái quy định là tố cáo đúng.

Đoàn xác minh đã làm rõ, căn cứ vào hồ sơ quản lý đất đai tại xã Hồng Phong, và quy định tại Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất thì diện tích đất bến đò Thái Phú 2 là “đất giao thông”.

Căn cứ vào khoản 3 Điều 59 và khoản 3 Điều 132 Luật Đất đai năm 2013 thì UBND xã Hồng Phong chỉ quản lý cho hộ gia đình, cá nhân tại địa phương thuê đất để sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản theo hình thức đấu giá để cho thuê.

Do đó, việc UBND xã Hồng Phong thực hiện đấu giá đất để cho thuê làm bến đò Thái Phú 2 (loại đất giao thông) là không đúng thẩm quyền, không đúng quy định.

Căn cứ vào khoản 12 Điều 5, Điều 60 Luật Đấu giá tài sản năm 2016, UBND cấp xã không phải là Tổ chức đấu giá tài sản. Vì vậy, việc UBND xã Hồng Phong tự tổ chức việc thực hiện đấu giá là không đúng quy định.

Hủy kết quả đấu giá và xử lý trách nhiệm cán bộ để xảy ra vi phạm

Trước kết quả của Đoàn xác minh, Chủ tịch UBND huyện Vũ Thư giao Văn phòng HĐND và UBND, các phòng: Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế - Hạ tầng, Tư pháp huyện hướng dẫn UBND xã Hồng Phong báo cáo cấp có thẩm quyền hủy các quyết định trái quy định do UBND xã đã ban hành liên quan đến việc tổ chức đấu giá cho thuê đất để kinh doanh bến đò Thái Phú 2.

Giao Phòng Nội vụ huyện hướng dẫn UBND xã Hồng Phong kiểm điểm trách nhiệm cán bộ, công chức có khuyết điểm, vi phạm đã được nêu trong Kết luận nội dung tố cáo.

Kiến nghị Huyện ủy, chỉ đạo Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy xem xét xử lý vi phạm của Đảng ủy xã Hồng Phong và các đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý; hướng dẫn Đảng ủy xã Hồng Phong xem xét, xử lý đảng viên có sai phạm thuộc thẩm quyền.

Chủ tịch UBND huyện Vũ Thư giao UBND xã Hồng Phong căn cứ vào Kết luận nội dung tố cáo xử lý, giải quyết các tồn tại liên quan đến việc thực hiện đấu giá cho thuế đất để kinh doanh bến đò Thái Phú 2.

Giải quyết dứt điểm các tồn tại liên quan đến việc thanh lý hợp đồng với ông Trần Văn Điến. Xây dựng kế hoạch, phương án báo cáo UBND huyện và các phòng, đơn vị có liên quan cho ý kiến cụ thể để thực hiện việc đấu giá bến chở khách ngang sông Thái Phú 2 đảm bảo đúng quy định.

Chủ trì, phố hợp với phòng Kinh tế - Hạ tầng, Công an huyện và các đơn vị có liên quan bảo đảm hoạt động của bến đò Thái Phú 2 liên tục, thông suốt, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Quang Đông