Công văn do Hiệu trưởng Đỗ Thị Minh Thúy ký nêu rõ: “Trước hết, Trường THCS Thọ Sơn xin trân thành cảm ơn nội dung bài báo đã góp phần để trường nhận thức đầy đủ hơn về việc nâng cao hơn nữa trách nhiệm của nhà trường trong việc thực hiện chế độ đối với cán bộ, giáo viên và tổ chức các hoạt động giáo dục trong trường. Trường THCS Thọ Sơn xin được nghiêm túc rà soát và hoàn thiện những tồn tại nêu trong điều kiện thực tế của nhà trường và trong thời gian ngắn nhất.

Sau khi rà soát và hoàn thiện những tồn tại nêu trong điều kiện thực tế của nhà trường, chúng tôi sẽ thông cáo đến cơ quan báo chí.

Về phía cá nhân, tôi (Hiệu trưởng) xin cầu thị và gửi lời cảm ơn đến Ban Lãnh đạo, Ban Biên tập Báo với những thông tin đã đăng tải”.

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin.

Chính Bình