Báo Thanh tra điện tử ngày 16/5/2022 có bài “Móng Cái, Quảng Ninh: UBND phường Trà Cổ có dấu hiệu hợp thức hồ sơ cấp GCNQSDĐ cho ông Thịnh”.

Ngày 4/8, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành văn bản chuyển nội dung của Báo Thanh tra phản ánh đến Chủ tịch UBND thành phố Móng Cái để chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra thông tin; rà soát hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc cấp GCNQSDĐ cho hộ ông Hoàng Văn Thịnh và thông báo kết quả cho Báo Thanh tra biết, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

Trước đó, Báo Thanh tra đã phản ảnh câu chuyện của gia đình bà Nguyễn Thị Hường, địa chỉ tại phường Trà Cổ, thành phố Móng Cái, có mảnh đất do ông cha khai hoang để lại. Do kinh tế khó khăn, gia đình phải chuyển lên thành phố làm ăn nên đã cho hàng xóm mượn, sử dụng đất. Đến nay mảnh đất biến thành đất tranh chấp do hàng xóm đã làm hồ sơ đề nghị cấp GCNQSDĐ.

Sau khi tiếp cận hồ sơ đề nghị cấp GCNQSDĐ của nhà ông Thịnh, phóng viên nhận thấy nhiều điểm bất thường. Để thông tin được khách quan, chính xác, phóng viên đã làm việc với Phó Chủ tịch UBND phường Trà Cổ. Tuy nhiên, thông tin từ Phó Chủ tịch này cung cấp có dấu hiệu gian dối, không chính xác.

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin!
Chính Bình