Ngày 22/9, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Đà Nẵng cho biết, liên quan đến DA Khu nhà ở Phú Gia, UBND TP Đà Nẵng đã hủy bỏ Quyết định số 3387/QĐ-UBND ngày 2/8/2019 về phê duyệt giá đất cụ thể đối với DA này để làm cơ sở thực hiện nghĩa vụ tài chính do chuyển mục đích sử dụng đất.

Đây là DA có nhiều lùm xùm trong thời gian qua, đặc biệt nó liên quan đến Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ “nhôm”. DA cũng nằm trong diện điều tra của Bộ Công an những năm trước.

Theo Sở TN&MT Đà Nẵng, tháng 1/2017, UBND TP ban hành Quyết định số 166/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH Phú Gia Compound chuyển mục đích sử dụng đất từ đất thương mại dịch vụ sang đất ở tại khu đất 126 Ông Ích Khiêm với quy mô 20.023m2 để xây dựng Khu nhà ở Phú Gia.

Sở TN&MT được giao tổ chức xác định giá đất trình Hội đồng Thẩm định giá đất, báo cáo UBND TP phê duyệt theo quy định.

Ngày 24/4/2017, UBND TP có văn bản giao Sở TN&MT kiểm tra nguồn gốc đất, mật độ xây dựng trước khi chuyển mục đích đối với DA Khu nhà ở Phú Gia.

Sở đã tiến hành kiểm tra, rà soát pháp lý liên quan đến DA theo quy định của pháp luật; đồng thời giao Trung tâm Phát triển quỹ đất kiểm tra các quy hoạch ràng buộc trước khi đấu giá đối với khu đất 126 Ông Ích Khiêm trình UBND TP xem xét xác định giá đất cụ thể; làm cơ sở tính nghĩa vụ tài chính do chuyển mục đích của DA nêu trên.

Tháng 5/2018, Sở TN&MT đã có văn bản trình Hội đồng Thẩm định giá đất. Tuy nhiên, tại thời điểm này, DA Khu nhà ở Phú Gia Compoud nằm trong 9 DA mà Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an có văn bản đề nghị cung cấp thông tin, tài liệu liên quan theo quyết định khởi tố vụ án.

Tháng 8/2018, UBND TP có văn bản thống nhất tạm thời dừng xác định giá đất cụ thể đối với DA Khu nhà ở Phú Gia.

Ngày 20/3/2019, UBND TP có văn bản giao Sở TN&MT xác định giá đất cụ thể để làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính khi chuyển mục đích từ đất thương mại dịch vụ sang đất ở.

Theo đó, Sở đã phối hợp với đơn vị tư vấn xác định giá đất, trình Hội đồng Thẩm định giá đất và trình UBND TP phê duyệt giá đất tại Quyết định số 3387/QĐ-UBND ngày 2/8/2019 đối với DA Khu nhà ở Phú Gia để làm cơ sở thực hiện nghĩa vụ tài chính do chuyển mục đích sử dụng đất. Tuy nhiên, DA đang trong quá trình khởi tố vụ án để điều tra nên Quyết định số 3387/QĐ-UBND chưa được thực hiện.

Đến ngày 13/1/2020, TAND TP Hà Nội có Bản án hình sự sơ thẩm số 20/2020/HS-ST và ngày 12/5/2020, TAND Cấp cao tại Hà Nội có Bản án hình sự phúc thẩm số 158/2020/HS-PT về xử lý vi phạm các quy định về Luật Đất đai; theo đó, đối với DA Khu nhà ở Phú Gia Compound có nội dung “giao cho UBND TP Đà Nẵng cùng các bên liên quan thực hiện thủ tục pháp lý theo quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi cho công dân, tránh phát sinh thiệt hại, giữ ổn định về an ninh trật tự”.

Để đảm bảo các điều kiện thi hành bản án của Tòa án, UBND TP nhận thấy, việc ban hành Quyết định số 3387/QĐ-UBND là chưa phù hợp nên quyết định hủy bỏ để tiếp tục triển khai bản án của Tòa.

Tới đây, Sở TN&MT sẽ nghiên cứu, tham mưu UBND TP Đà Nẵng triển khai thực hiện Bản án hình sự phúc thẩm số 158/2020/HSPT ngày 12/5/2020 và tổ chức xác định giá đất của DA theo đúng quy định.

 

 

Q. Thân - N. Phê