UBND tỉnh Thái Nguyên

Báo Thanh tra nhận được đơn của ông Phạm Trọng Quý, trú tại xóm Điềm Thụy, xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, phản ánh: Ngày 7/1/2020, UBND tỉnh Thái Nguyên có Công văn số 26/UBND-TCD về việc giải quyết đơn của ông Quý. Theo đó, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thái Nguyên chủ trì phối hợp với UBND huyện Phú Bình lập hồ sơ thu hồi 0,94ha đất rừng trồng từ UBND xã Điềm Thụy sang thu hồi đất của gia đình; đồng thời lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ 0,94ha đất rừng trồng cho gia đình ông theo quy định hiện hành. Thế nhưng, đến nay các cơ quan có thẩm quyền vẫn chưa thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ diện tích 0,94ha đất rừng cho gia đình ông Quý theo chỉ đạo của UBND tỉnh, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của gia đình.

Báo Thanh tra đã chuyển đơn của ông Phạm Trọng Quý đến UBND tỉnh Thái Nguyên để đề nghị xem xét, làm rõ vụ việc.

Ngày 18/11/2022, UBND tỉnh Thái Nguyên có văn bản cho biết, liên quan đến nội dung trên, UBND tỉnh đã có Công văn số 346/UBND-TCD ngày 27/1/2022; Công văn số 1175/UBND-TCD ngày 28/3/2022 giao UBND huyện Phú Bình triển khai thực hiện; tuy nhiên đến nay UBND tỉnh chưa nhận được báo cáo, công dân tiếp tục có đơn gửi đến các cơ quan Trung ương và tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Phú Bình nghiêm túc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh; kết quả báo cáo UBND tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và thông tin kết quả xử lý cho Báo Thanh tra theo quy định của Luật Báo chí.

UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Báo Thanh tra nhận được đơn của ông Trần Ngọc Quang, địa chỉ số 1 đường Lê Duẩn, xã Ngọc Thanh, TP Phúc Yên, khiếu nại Quyết định số 1101/QĐ-CCXP ngày 10/5/2022 và Quyết định số 1411/QĐ-SĐBS ngày 9/6/2022 về việc cưỡng chế khắc phục hậu quả của UBND TP Phúc Yên không khách quan, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của gia đình. Phản ánh việc UBND TP Phúc Yên và UBND xã Ngọc Thanh buông lỏng quản lý, bao che cho các công trình xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp tại địa bàn xã Ngọc Thanh, TP Phúc Yên.

Sau khi nhận được đơn do Báo Thanh tra chuyển đến, UBND tỉnh Vĩnh Phúc có Văn bản số 8265/UBND-TD2 ngày 16/11/2022 chuyển đơn của ông Trần Ngọc Quang đến Chủ tịch UBND TP Phúc Yên xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật. Thông báo kết quả giải quyết đến Báo Thanh tra và Chủ tịch UBND tỉnh.

TAND Tối cao

Báo Thanh tra nhận được đơn của ông Hoàng Văn Bồng, trú tại thôn Nà Han, xã Tri Phương, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn, đề nghị giám đốc thẩm đối với Bản án dân sự phúc thẩm số 44/2019/PT-DS ngày 25/4/2019 của TAND Cấp cao tại Hà Nội giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình ông.

Sau khi nhận được đơn do Báo Thanh tra chuyển đến, TAND Tối cao có văn bản cho biết, đã thụ lý đơn của ông Hoàng Văn Bồng.

Sau khi nghiên cứu đơn và các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, ngày 22/01/2021, TAND Tối cao đã có Thông báo giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm số 47/TB-TA ngày 22/01/2021 đối với đơn đề nghị của ông Hoàng Văn Bồng với nội dung không có căn cứ để kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm.

Ngày 22/4/2022, ông Hoàng Văn Bồng tiếp tục có đơn đề nghị xem xét thủ tục tái thẩm đối với bản án nêu trên, nhưng không cung cấp được các tài liệu, chứng cứ mới có thể làm thay đổi cơ bản nội dung bản án phúc thẩm theo quy định tại Điều 351 và Điều 352 Bộ luật Tố tụng Dân sự.

Ngày 30/9/2022, TAND Tối cao đã có Thông báo giải quyết đơn đề nghị tái thẩm số 929/TB-TA ngày 30/9/2022 với nội dung không có căn cứ để kháng nghị tái thẩm đối với Bản án dân sự phúc thẩm số 44/2019/DSPT ngày 25/4/2019 của TAND Cấp cao tại Hà Nội.

UBND tỉnh Lạng Sơn

Báo Thanh tra nhận được đơn của các ông Nguyễn Văn Thăng, Hoàng Văn Tích, Hoàng Văn Quý, Ninh Thị Bẩy… là các hộ gia đình sinh sống tại đường Đại Huế, khu dân cư Ga Bắc, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, đề nghị xem xét lại việc thu hồi đất của các hộ gia đình để thực hiện Dự án Khu đô thị phía Đông Nam thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng.

Đơn nêu, các hộ dân không được họp, không được đóng góp ý kiến và việc lập, phê duyệt quy hoạch, quá trình thu hồi đất để thực hiện dự án không đúng quy định pháp luật. Việc thu hồi đất không khách quan, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của các hộ dân...

Ngày 05/8/2022, Báo Thanh tra đã có Phiếu chuyển số 322/BTT-TrS-BĐ chuyển đơn của các ông bà có tên nói trên đến UBND tỉnh Lạng Sơn, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được hồi âm về kết quả giải quyết.

Để có cơ sở trả lời bạn đọc, Báo Thanh tra tiếp tục có Phiếu chuyển số 486/BTT-TrS-BĐ ngày 02/11/2022 đến UBND tỉnh Lạng Sơn, đề nghị xem xét, giải quyết và thông báo kết quả xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngày 07/11/2022, Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn có Văn bản số 5132/VP-BTCD cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Trọng Quỳnh đã yêu cầu UBND huyện Chi Lăng xem xét, tổng hợp kết quả xử lý và giải quyết các kiến nghị của công dân liên quan đến dự án, thông tin cho Báo Thanh tra theo nội dung yêu cầu và theo quy định của Luật Báo chí.

Trước đó, đơn của công dân gửi kèm theo văn bản của Báo Thanh tra đã được Ban Tiếp công dân tỉnh chuyển đến UBND huyện Chi Lăng tại Văn bản số 334/BTCD ngày 22/8/2022, để xem xét thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại kỳ tiếp công dân tháng 7/2022 và Văn bản số 3685/VP-KT ngày 16/8/2022.

TrS-BĐ