1. Báo Thanh tra nhận được đơn của ông Nguyễn Văn Lực, bà Ngô Thị Mùi, cùng trú tại khu phố Nguyễn Giáo, phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, tố cáo lãnh đạo UBND phường Đồng Nguyên từ chối tiếp nhận, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân và ban hành Công văn số 209/UBND-VP ngày 7/10/2020 về việc yêu cầu Tỳ Kheo Thích Đồng Tạng rời khỏi chùa Bảo Phúc là không đúng thẩm quyền.

Sau khi nhận được đơn do Báo Thanh tra chuyển, Ban Tiếp công dân tỉnh Bắc Ninh có Văn bản số 111/CĐ-BTCD ngày 22/8/2021 chuyển đơn trên đến Chủ tịch UBND thị xã Từ Sơn xem xét, giải quyết, trả lời công dân, thông tin kết quả giải quyết đến Báo Thanh tra, Chủ tịch UBND tỉnh, đồng gửi Ban Tiếp công dân tỉnh theo dõi theo quy định pháp luật.

2. Báo Thanh tra nhận được đơn của ông Hoàng Đình Đạt, trú tại khu Lãm Trại, phường Vân Dương, thành phố Bắc Ninh, phản ánh việc: Năm 2005, người dân xã Vân Dương, huyện Quế Võ bị thu hồi đất nông nghiệp để xây dựng khu công nghiệp, các hộ dân có đất bị thu hồi sẽ được bồi thường hỗ trợ bằng đất ở. Theo quy định của địa phương, để được cấp đất giãn dân, gia đình đã ghép định xuất với gia đình bà Phùng Thị Thúy và nộp tiền mua thêm 1 định xuất để đủ điều kiện được giao nhận lô đất G3 (được thể hiện trong phiếu thu, biên bản tạm thu tiền lô đất G3 lập ngày 11/10/2015). Trong khi chờ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thì UBND thành phố Bắc Ninh lại cắt một nửa lô đất G3 để giao cho ông Nguyễn Văn Đồng là người cùng thôn, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của gia đình.

Ngày 24/5/2021, Báo Thanh tra đã có Phiếu chuyển số 249/BTT-TrS-BĐ chuyển đơn của ông Hoàng Đình Đạt đến UBND tỉnh Bắc Ninh, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được hồi âm về kết quả giải quyết.

Để có cơ sở trả lời bạn đọc, Báo Thanh tra tiếp tục có Phiếu chuyển số 358/BTT-TrS-BĐ ngày 19/8/2021 đến UBND tỉnh Bắc Ninh, đề nghị cho kiểm tra, làm rõ và thông báo kết quả xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngày 27/8/2021, Ban Tiếp công dân tỉnh Bắc Ninh có Công văn số 126/CV-BTCD trả lời Báo Thanh tra về việc giải quyết đơn của ông Hoàng Đình Đạt, trú tại khu Lãm Trại, phường Vân Dương, cụ thể:

Về việc này, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh có Văn bản số 1770/UBND-NC ngày 17/6/2021 giao Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh kiểm tra, xem xét giải quyết đơn của công dân, thông báo kết quả giải quyết cho Báo Thanh tra, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định của pháp luật; nhưng đến nay chưa có kết quả.

Sau khi xem xét nội dung đơn, Ban Tiếp công dân tỉnh đề nghị Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh tập trung xem xét, giải quyết, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, gửi Ban Tiếp công dân tỉnh theo dõi theo quy định của pháp luật.

TrS-BĐ