UBND thành phố Hồ Chí Minh:

Báo Thanh tra nhận được đơn của các hộ dân cư trú tại hẻm số 58/23 đường Thạnh Xuân 22, phường Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, phản ánh việc UBND quận 12 cho phép bà Nguyễn Thị Hạnh đầu tư hạ tầng kỹ thuật, đấu nối thửa đất số 1697, tờ bản đồ số 48 vào hẻm 58/23 đường Thạnh Xuân 22 chưa đảm bảo các quy định về đầu tư xây dựng và an toàn phòng cháy chữa cháy, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của các hộ dân sinh sống tại hẻm.

Sau khi nhận được đơn do Báo Thanh tra chuyển đến, Văn phòng UBND thành phố Hồ Chí Minh có Văn bản số 5332/VP-NCPC ngày 9/7/2021 về việc chuyển đơn của Báo Thanh tra liên quan đến nội dung phản ánh của các hộ dân phường Thạnh Xuân để UBND quận 12 xem xét, giải quyết đơn theo thẩm quyền; báo cáo kết quả cho UBND thành phố theo quy định.

UBND thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định:

Báo Thanh tra nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, địa chỉ tổ 23C, khu vực 5, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, khiếu nại việc lập quy hoạch ngoài vùng Dự án Khu dân cư Hưng Thịnh nhằm thu hồi một phần đất của các hộ dân đang sử dụng không liên quan đến dự án để cấp cho người khác tại phường Ghềnh Ráng.

Báo Thanh tra đã chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Hồng Nhung đến UBND tỉnh Bình Định để đề nghị kiểm tra, làm rõ vụ việc.

Ngày 7/7/2021, UBND thành phố Quy Nhơn có Báo cáo số 188/BC-UBND phúc đáp Báo Thanh tra về kết quả giải quyết các nội dung đơn của bà Nguyễn Thị Hồng Nhung như sau:

Theo số liệu hồ sơ kỹ thuật thửa đất trích đo năm 2012, hộ bà Nguyễn Thị Lam (bà Nguyễn Thị Hồng Nhung là con của bà Lam) sử dụng thửa đất số 28, tờ bản đồ số 10, diện tích 251,7m2.

Ngày 9/1/2012, UBND tỉnh Bình Định có Quyết định số 22/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 Dự án Khu dân cư Hưng Thịnh, phường Ghềnh Ráng. Theo đó, thửa đất số 28, tờ bản đồ số 10, diện tích 251,7m2 bị thu hồi toàn phần diện tích 251,7m2.

Ngày 30/5/2016, UBND thành phố Quy Nhơn có Quyết định số 3253/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch phân lô đất ở tỷ lệ 1/500 công trình khu đất tái định cư thuộc Dự án Khu dân cư Hưng Thịnh, phường Ghềnh Ráng. Theo đó, Khu tái định cư ĐC-07 được quy hoạch tại mặt tiền đường Chế Lan Viên nằm trong ranh giới quy hoạch Dự án Khu dân cư Hưng Thịnh, phường Ghềnh Ráng nhằm mục đích giao đất tái định cư cho 12 hộ dân có nhà ở nằm mặt tiền đường Chế Lan Viên bị giải tỏa trắng bởi dự án, trong đó có trường hợp hộ bà Nguyễn Thị Lam.

Nội dung bà Nguyễn Thị Hồng Nhung khiếu nại việc lập quy hoạch ngoài vùng Dự án Khu dân cư Hưng Thịnh nhằm thu hồi một phần diện tích đất của các hộ dân đang sử dụng không liên quan đến dự án để cấp cho người khác tại phường Ghềnh Ráng là không có cơ sở. Do đó, ngày 22/6/2021, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng và phát triển đô thị thành phố Quy Nhơn đã ban hành Văn bản số 292/BQL-GPMB trả lời đơn của bà Nhung.

Đồng thời, việc khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hồng Nhung đã được Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn ban hành thông báo không thụ lý đơn khiếu nại tại Văn bản số 738/TB-UBND ngày 22/9/2020 vì thuộc trường hợp được quy định tại Điều 11 Luật Khiếu nại 2011.

TS-BĐ