Báo Thanh tra nhận được đơn của ông Nguyễn Đình Sếch, trú tại xã Bình Kiều, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, phản ánh những sai phạm trong công tác quản lý tài chính, đất đai, hành vi lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp trên địa bàn xã Bình Kiều.

Sau khi nhận được đơn do Báo Thanh tra chuyển đến, UBND tỉnh Hưng Yên có văn bản chuyển đơn đến UBND huyện Khoái Châu để xem xét, giải quyết theo quy định; báo cáo UBND tỉnh kết quả giải quyết và phúc đáp Báo Thanh tra.

TrS-BĐ