UBND tỉnh Bắc Giang

Báo Thanh tra nhận được đơn của ông Đào Ngọc Minh, bà Nguyễn Thị Tích, địa chỉ số 31, đường Nguyễn Cao, tổ 1, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, phản ánh việc chính quyền các cấp của tỉnh cố tình kéo dài thời gian, không giải quyết dứt điểm khiếu kiện của ông liên quan đến việc thu hồi và đền bù đất cho gia đình.

Sau khi Báo Thanh tra chuyển đơn của ông Đào Ngọc Minh đến UBND tỉnh Bắc Giang đề nghị kiểm tra, làm rõ vụ việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Tổ trưởng Tổ Công tác 2621 yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang kiểm tra, làm rõ nội dung phản ánh của công dân theo phiếu chuyển đơn của Báo Thanh tra; kết quả báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh và Tổ Công tác 2621) theo quy định. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Công văn số 1362/CV-TCT ngày 31/3/2022 của tổ công tác được thành lập theo Quyết định số 2621/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về kiểm tra, hỗ trợ các địa phương giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng; kết quả báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh và Tổ Công tác 2621) trước ngày 31/5/2022.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang; kết quả báo cáo và kiến nghị Tổ Công tác 2621 biện pháp giải quyết.

UBND tỉnh Lâm Đồng

Báo Thanh tra nhận được đơn của các ông, bà Dàgout Jú, K’Đờc, Bonnơr Êmie, Ka Mai An, trú tại thôn K’Rèn, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, không đồng ý với Công văn số 7701/UBND-ĐC ngày 18/9/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng; Nghị quyết số 195/NQ-HĐND ngày 28/9/2020 của HĐND tỉnh Lâm Đồng; Tờ trình số 3422/TTr-TNMT và Công văn số 1631/UBND ngày 19/3/2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng liên quan đến việc thu hồi diện tích đất ruộng lúa nước của các hộ đồng bào dân tộc thiểu số bản địa thôn K’Rèn, với tổng diện tích 400ha để xây dựng công trình hồ Ta Hoét và các công trình phụ trợ, làm ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của đồng bào dân tộc trong vùng.

Sau khi nhận được đơn do Báo Thanh tra chuyển đến, UBND tỉnh Lâm Đồng có ý kiến về việc xử lý đơn của một số hộ dân thôn K’Rèn, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng.

Liên quan đến đơn của các hộ dân có đất bị thu hồi để xây dựng hồ chứa nước Ta Hoét, UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra và ngày 19/3/2021 UBND tỉnh Lâm Đồng đã có Văn bản số 1631/UBND-TD trả lời các hộ dân theo quy định.

Dự án hồ chứa nước Ta Hoét đã được Chính phủ cho phép triển khai và bố trí vốn; được Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh nhất trí thông qua, được cấp ủy, chính quyền địa phương đồng thuận và được đại bộ phận nhân dân đồng tình ủng hộ.

Việc thu hồi đất là đúng với quy định của Luật Đất đai. Do đó, việc các ông, bà Dàgout Jú, K’Đờc, Liêng Hót Lâm Luke (đại diện một số hộ dân) đề nghị Nhà nước không thu hồi đất, dừng việc triển khai dự án là không phù hợp với định hướng phát triển trước mắt cũng như lâu dài, không phù hợp với nguyện vọng của đại bộ phận nhân dân.

UBND tỉnh Nghệ An

Báo Thanh tra nhận được đơn của các ông, bà Lê Thị Vinh, Lê Thị Vân, Lê Xuân Tú, Nguyễn Thị Vỹ, trú tại xóm 3, Nghi Liên, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, tố cáo ông Trần Ngọc Tú, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Vinh có hành vi vi phạm pháp luật trong việc thu hồi đất của gia đình.

Sau khi nhận được đơn do Báo Thanh tra chuyển đến, UBND tỉnh Nghệ An có Văn bản số 2874/UBND-BTD ngày 22/4/2022 thông tin về việc xử lý đơn của bà Lê Thị Vinh, ông Lê Xuân Tú và một số công dân xã Nghi Liên, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, cụ thể:

Đối với nội dung tố cáo liên quan đến quyền sử dụng đất tại cánh đồng Gáo, xã Nghi Liên, thành phố Vinh: Đơn của các công dân có tên nói trên có tiêu đề “tố cáo” nhưng đều xuất phát từ vụ việc ông Lê Xuân Tú khiếu nại việc UBND thành phố Vinh không bồi thường về đất cho hộ ông Lê Xuân Tú đối với diện tích 788m2 tại thửa đất 18, tờ bản đồ 12, xã Nghi Liên, thành phố Vinh khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án quy hoạch chi tiết phân lô đất ở tái định cư tại xóm 5, xóm 18A, xã Nghi Liên năm 2015 - 2016.

Vụ việc khiếu nại của ông Lê Xuân Tú đã được Chủ tịch UBND thành phố Vinh giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. Sau khi giải quyết khiếu nại lần 2, do công dân liên tục có đơn gửi các cấp, các ngành, UBND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các sở, ngành và UBND thành phố Vinh tiến hành kiểm tra, rà soát, xem xét lại đầy đủ các nội dung công dân còn khiếu nại.

Kết quả khẳng định việc giải quyết khiếu nại của ông Lê Xuân Tú đã đảm bảo đúng thẩm quyền, đầy đủ, khách quan, đúng pháp luật; khiếu nại của ông Lê Xuân Tú là khiếu nại sai.

Ngày 2/7/2020, UBND tỉnh Nghệ An đã có Văn bản số 356/TB-UBND thông báo việc xử lý, giải quyết đơn của ông Lê Xuân Tú, đồng thời chấm dứt việc giải quyết vụ việc theo thẩm quyền.

Đối với các nội dung tố cáo khác liên quan đến vi phạm của ông Trần Ngọc Tú, Chủ tịch UBND thành phố Vinh khi đang làm Trưởng Công an thành phố; do đơn của công dân đã đề gửi đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết đối với từng nội dung tố cáo cụ thể; căn cứ khoản 3, Điều 24 Luật Tố cáo 2018, UBND tỉnh Nghệ An không thuộc trách nhiệm xử lý nội dung này.

TrS-BĐ