UBND thành phố Hà Nội:

Báo Thanh tra nhận được đơn của bà Chu Thị Sơn, trú tại thôn Dư Xá, xã Hòa Phú, huyện Ứng Hòa, tố cáo ông Lê Hồng Hà, nguyên Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa không chỉ đạo dứt điểm Chủ tịch UBND xã Hòa Phú hoàn thiện hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình tại thửa đất số 207 tờ bản đồ số 19 ở thôn Dư Xá, xã Hòa Phú, huyện Ứng Hòa.

Báo Thanh tra đã chuyển đơn của bà Chu Thị Sơn đến UBND thành phố Hà Nội để xem xét, giải quyết vụ việc.                  

Ngày 27/4/2021, Ban Tiếp công dân Hà Nội đã có Văn bản số 85/PTT-BTCD thông tin kết quả giải quyết đơn của bà Chu Thị Sơn ở thôn Dư Xá, xã Hòa Phú, huyện Ứng Hòa, cụ thể: Nội dung tố cáo của công dân đã được Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội thụ lý giải quyết và giao nhiệm vụ Chánh Thanh tra thành phố xác minh nội dung tố cáo tại Quyết định số 1177/QĐ-UBND ngày 11/3/2021.

UBND tỉnh Bình Định:

Báo Thanh tra nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, trú tại tổ 23C, khu vực 5, phường Ghếnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, khiếu nại việc lập quy hoạch ngoài vùng Dự án Khu dân cư Hưng Thịnh nhằm thu hồi một phần đất của các hộ dân đang sử dụng không liên quan đến dự án để cấp cho người khác tại phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn.

Sau khi nhận được đơn do Báo Thanh tra chuyển đến, UBND tỉnh Bình Định có Văn bản số 2323/UBND-TD ngày 27/4/2021 phúc đáp: Giao Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn chỉ đạo kiểm tra, rà soát hồ sơ và giải quyết trả lời cho công dân theo quy định, báo cáo kết quả cho Chủ tịch UBND tỉnh và Báo Thanh tra trong tháng 5/2021.

TrS-BĐ