Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội

Báo Thanh tra nhận được đơn của bà Ngô Thị Hồng Huệ, địa chỉ thôn Bùng Xã, Phùng Xá, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội, phản ánh việc Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện Thạch Thất trong quá trình thi hành án đã không khách quan và có nhiều sai phạm về trình tự thủ tục, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của gia đình.

Báo Thanh tra đã chuyển đơn của bà Ngô Thị Hồng Huệ đến Cục THADS thành phố Hà Nội để đề nghị kiểm tra, làm rõ vụ việc.

Ngày 30/11/2022, Cục THADS thành phố Hà Nội có Văn bản số 723/CTHADS-KNTC thông báo kết quả giải đơn như sau:

1. Việc xử lý đơn của Cục THADS thành phố Hà Nội:

Căn cứ Luật THADS năm 2008, được sửa đổi, bổ sung năm 2014; khoản 2, Điều 16; khoản 2, Điều 28 Thông tư số 13/2021/TT-BTP ngày 30/12/2021 của Bộ Tư pháp, nội dung đơn nêu trên thuộc thẩm quyền xem xét, giải quyết của Chi cục Trưởng Chi cục THADS huyện Thạch Thất, Cục THADS thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số: 2587/CTHADS-KNTC ngày 7/6/2022, 2736/CTHADS-KNTC ngày 20/6/2022, 3653/CTHADS-KNTC, 668/CTHADS-KNTC ngày 25/11/2022, chuyển đơn đến Chi cục THADS huyện Thạch Thất để giải quyết theo thẩm quyền.

2. Việc xử lý, giải quyết đơn của Chi cục THADS huyện Thạch Thất:

Ngày 3/6/2022, Chi cục THADS huyện Thạch Thất nhận được đơn tố cáo đề ngày 31/5/2022 của công dân Ngô Thị Hồng Huệ, địa chỉ: Thôn Bùng, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất.

Do đơn tố cáo ngày 31/5/2022 của công dân không có chữ ký nội dung tố cáo, không có cơ sở để xác định người vi phạm, hành vi vi pháp pháp luật, có nội dung đã được giải quyết theo thủ tục giải quyết khiếu nại.

Căn cứ điểm a, d, khoản 1, Điều 29 Luật Tố cáo năm 2018, Chi cục Trưởng Chi cục THADS huyện Thạch Thất đã ban hành Thông báo số 02/TB-CCTHADS ngày 7/6/2022 về việc không thụ lý giải quyết tố cáo của công dân và được gửi cho công dân theo quy định, lý do: Công dân không thực hiện theo quy định tại Điều 23 Luật Tố cáo năm 2018 (công dân không ký tên hoặc điểm chỉ vào đơn tố cáo); nội dung tố cáo không có cơ sở để xác định người vi phạm, hành vi vi phạm pháp luật (một số nội dung đã được Chi cục THADS huyện Thạch Thất trả lời tại Công văn số 786/CV-CCTHADS ngày 20/5/2022 đối với đơn khiếu nại ngày 13/4/2022 của công dân); đồng thời công dân không cung cấp được thông tin, tài liệu, chứng cứ để xác định người vi phạm, hành vi vi phạm pháp luật.

Ngày 22/6/2022, Chi cục THADS huyện Thạch Thất tiếp tục nhận được đơn tố cáo ngày 31/5/2022 của công dân.

Sau khi xem xét nội dung đơn của công dân, Chi cục THADS huyện Thạch Thất đã 2 lần mời công dân Ngô Thị Hồng Huệ đến để làm rõ nội dung đơn tố cáo. Tuy nhiên, công dân không có mặt theo giấy mời.

Ngày 4/7/2022, Chi cục THADS huyện Thạch Thất đã ban hành Công văn số 933/CV-CCTHADS về việc giải quyết đơn tố cáo của công dân Ngô Thị Hồng Huệ.

Ngày 7/9/2022, Chi cục THADS huyện Thạch Thất nhận được đơn tố cáo đề ngày 28/7/2022 của công dân, địa chỉ: Thôn Bùng, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất có nội dung trùng với đơn gửi ngày 31/5/2022.

Căn cứ điểm a, khoản 3, Điều 16 Thông tư số 13/2021/TT-BTP ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định quy trình xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong THADS, ngày 25/11/2022, Chi cục THADS huyện Thạch Thất đã ban hành Công văn số 185/CV-CCTHADS không xem xét giải quyết nội dung tố cáo, thực hiện việc lưu đơn công dân theo quy định của pháp luật và thông báo cho công dân biết.

Công an tỉnh Nghệ An

Báo Thanh tra nhận được đơn của ông Nguyễn Xuân Đoán, trú tại tổ dân phố 1, thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, tố giác các đối tượng Chu Thị Mỹ Ngọc, Trần Thị Nghĩa, cùng trú tại P601 chung cư Gia Thịnh Phát, số 176 đường Nguyễn Du, phường Bến Thủy, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, có hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan chức năng và lừa đảo chiếm đoạt của ông số tiền 1,25 tỷ đồng. Ngoài ra, các đối tượng trên còn giả mạo giấy tờ, lừa gạt nhiều người dân khác.

Ông Đoán đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết, sớm điều tra, xác minh làm rõ sự việc để xử lý các đối tượng trên và trả lại cho ông số tiền bị chiếm đoạt.  

Báo Thanh tra đã chuyển đơn của ông Nguyễn Xuân Đoán đến Công an tỉnh Nghệ An để đề nghị xem xét, làm rõ vụ việc.

Ngày 28/11/2022, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An có Văn bản số 520/VPCQCSĐT(DD3) cho biết: Sau khi xem xét nội dung đơn, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Nghệ An đã có Phiếu chuyển số 327/VPCQCSĐT ngày 3/8/2022, chuyển đơn của ông Nguyễn Xuân Đoán đến Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An để được xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

UBND thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng

Báo Thanh tra nhận được đơn của ông Mã Ky Cú, địa chỉ Khóm Cà Săng, phường 2, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, đề nghị UBND thị xã Vĩnh Châu xem xét, giải quyết đơn khiếu nại (lần 2) của ông Mã Ky Cú liên quan đến yêu cầu thay đổi tên khai sinh của bà.

Đơn nêu, ngày 9/6/2022, ông nhận được giấy mời của Thanh tra huyện mời lên làm việc, từ đó đến nay đã hơn 2 tháng chưa nhận được thông báo kết quả giải quyết theo quy định, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Báo Thanh tra đã chuyển đơn của công dân đến UBND thị xã Vĩnh Châu để đề nghị xem xét, làm rõ vụ việc.

Ngày 30/11/2022, UBND thị xã Vĩnh Châu có Văn bản số 3195/UBND-TD, phúc đáp như sau: Chủ tịch UBND thị xã Vĩnh Châu đã chỉ đạo Phòng Tư pháp thị xã kiểm tra, làm rõ vụ việc và xem xét, giải quyết nội dung đơn phản ánh của ông Mã Ky Cú.

Ngày 18/10/2022, Trưởng phòng Tư pháp đã mời ông Mã Ky Cú để làm việc liên quan đến nội dung đơn phản ánh.

Tại buổi làm việc, Trưởng phòng Tư pháp đã giải thích và hướng dẫn ông Mã Ky Cú bổ sung hồ sơ để thực hiện thủ tục thay đổi tên. Sau khi được nghe giải thích, ông Mã Ky Cú thống nhất và đồng ý bổ sung thủ tục theo hướng dẫn của Phòng Tư pháp, đồng thời cam kết sẽ rút lại các đơn đã gửi UBND thị xã Vĩnh Châu và các cơ quan khác.

TrS-BĐ