Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND huyện Thạch Hà tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc đề xuất diện tích giao đất cho ông Hồ Sỹ Chửng theo Văn bản số 129 ngày 12/7/2019; tiếp tục rà soát kỹ quỹ đất trên địa bàn xã Thạch Xuân, lập phương án cụ thể, chi tiết để giao đất cho hộ gia đình ông Chửng với diện tích phù hợp như ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình tại Văn bản số 11072 ngày 04/12/2019; tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/2/2021.

Hết thời hạn nêu trên, nếu UBND huyện Thạch Hà chưa lập phương án cụ thể, chi tiết để giải quyết dứt điểm vụ việc thì Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Trước đó, ngày 22/12/2020, Sở TN&MT tỉnh Hà Tĩnh đã có Văn bản số 4488 về việc báo cáo soát xét việc giao đất cho ông Hồ Sỹ Chửng xã Thạch Xuân gửi UBND tỉnh. Văn bản cho thấy, ngày 12/7/2019, UBND huyện Thạch Hà có Văn bản số 129 gửi UBND tỉnh nêu rõ, tổng diện tích đất lâm nghiệp có thể xem xét giao và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho ông Hồ Sỹ Chửng là 69.998,8m2 (nếu tính cả diện tích 29.597m2 ông Chửng đã được bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Đập Khe Xai thì tổng diện tích là 99.595,8m2).

Thế nhưng tại Báo cáo số 2439 ngày 10/11/2019 của UBND huyện Thạch Hà gửi UBND tỉnh thì tổng diện tích đất lâm nghiệp có thể xem xét giao và cấp GCNQSDĐ cho ông Hồ Sỹ Chửng chỉ còn 40.029,01m2 (giảm 29.967,79m2). Trong đó, diện tích ông Chửng đang sử dụng 19.120,8m2; diện tích có thể tạo quỹ đất xem xét giao thêm cho ông Chửng là 20.908,2m2 do 04 hộ đang sử dụng, có tranh chấp với ông Chửng chưa được cấp GCNQSDĐ.

Cho rằng UBND huyện Thạch Hà báo cáo sai sự thật, Sở TN&MT đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Thạch Hà tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan.

Trước đó, do chậm thực hiện các ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, nên Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà (ông Trần Việt Hà) đã bị UBND tỉnh phê bình.

Liệu lần này UBND huyện Thạch Hà có thực hiện các ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh? Báo Thanh tra sẽ tiếp tục phản ánh.

Bài, ảnh: Trần Quý