Về vấn đề này, Phó Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội Võ Tuấn Anh vừa ký văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Quốc Hùng giao Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm kiểm tra, giải quyết theo quy định; báo cáo kết quả thực hiện về UBND TP trước ngày 31/10/2020 và thông tin cho Báo Thanh tra được biết.

Chúng tôi sẽ theo dõi và tiếp tục phản ánh.