Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang ngày 4/1/2022 đã ký quyết định cấm Công ty Cổ phần Xây dựng và Du lịch Như Vũ tham gia hoạt động đấu thầu do đã cố ý cung cấp thông tin không trung thực trong hồ sơ dự thầu làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu một số gói thầu.

Quyết định do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ký cấm Công ty Cổ phần Xây dựng và Du lịch Như Vũ (địa chỉ: 257 đường Ngô Quyền, phường Trung Sơn, thành phố Sầm Sơn) tham gia hoạt động đấu thầu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong vòng 03 năm (kể từ ngày quyết định này có hiệu lực thi hành) đối với các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách do các cơ quan, ban, ngành thuộc tỉnh Thanh Hóa và các huyện, thị xã, thành phố, các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa quản lý, tổ chức lựa chọn nhà thầu.

Lý do: Công ty Cổ phần Xây dựng và Du lịch Như Vũ đã cố ý cung cấp thông tin không trung thực trong hồ sơ dự thầu làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu một số gói thầu (tại Công văn số 9753/SKHĐT-TĐ ngày 30/12/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư), vi phạm quy định tại điểm c khoản 4 Điều 89 Luật Đấu thầu năm 2013.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh, UBND thành phố Sầm Sơn, theo chức năng, nhiệm vụ, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đăng tải quyết định xử lý vi phạm của Chủ tịch UBND tỉnh đối với Công  ty Cổ phần Xây dựng và Du lịch Như Vũ trên Báo Đấu thầu, Hệ thống Mạng đấu thầu quốc gia và Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, Báo Thanh Hóa theo đúng quy định và theo dõi, giám sát việc chấp hành thực hiện.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trước đó, Báo Thanh tra đã phản ánh, ngày 19/1/2021, Phó Chủ tịch UBND thành phố Sầm Sơn Bùi Quốc Đạt có văn bản cho biết, Công ty Cổ phần Xây dựng và Du lịch Như Vũ trúng gói thầu thi công xây dựng công trình (bao gồm cả mua sắm, lắp đặt thiết bị) thuộc dự án khu tái định cư Đồng Nhon, phường Quảng Châu, thành phố Sầm Sơn với giá trúng thầu 8.073.189.000 đồng. (Chủ tịch UBND thành phố Sầm Sơn phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 4215/QĐ-UBND ngày 2/10/2018).

Bên cạnh đó, Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vũ Phong - Công ty Cổ phần Xây dựng và Du lịch Như Vũ cũng trúng gói thầu thi công xây dựng công trình (bao gồm cả mua sắm, lắp đặt thiết bị) thuộc dự án khu tái định cư Đồng Bông, đồng Sác, xã Quảng Đại, thành phố Sầm Sơn; giá trúng thầu 77.943.018.000 đồng (trong đó Công ty Cổ phần Xây dựng và Du lịch Như Vũ có tỷ lệ phân chia giá trị trong liên danh là 20%). (Chủ tịch UBND thành phố Sầm Sơn phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 4/1/2019).

Đối với 2 gói thầu trên, “UBND thành phố Sầm Sơn đã rà soát hồ sơ mời thầu và hồ sơ dự thầu của các nhà thầu tham dự. Nhà thầu trúng thầu đã nộp hồ sơ dự thầu theo đúng yêu cầu của hồ sơ mời thầu và đã được tổ chuyên gia đấu thầu đánh giá đạt yêu cầu. Kết quả đánh giá đã được cơ quan quản lý Nhà nước thẩm định và được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng các quy định hiện hành” - văn bản ngày 19/1/2021, do Phó Chủ tịch UBND thành phố Sầm Sơn Bùi Quốc Đạt ký, khẳng định.

Chưa hết, đối với gói thầu sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án khu dân cư Đồng Xuân, phường Bắc Sơn, thành phố Sầm Sơn (giá trị gói thầu lên đến 600 tỷ), tháng 11/2020, có 3 nhà đầu tư trúng sơ tuyển (danh sách ngắn), trong đó có Liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng và Du lịch Như Vũ - Công ty Cổ phần Xây dựng và Du lịch Minh Thành - Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ kỹ thuật Việt Nam. Hình thức sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư là sơ tuyển quốc tế.

“Báo cáo tài chính của các đơn vị theo hồ sơ dự thầu phù hợp với các quy định của pháp luật về đấu thầu. Kết quả sơ tuyển đã được trình thẩm định và phê duyệt theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật” - vẫn theo văn bản do Phó Chủ tịch UBND thành phố Sầm Sơn Bùi Quốc Đạt ký.

Còn theo văn bản ký ngày 5/2/2021 bởi Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa, hồ sơ dự sơ tuyển của liên danh này đáp ứng quy định hồ sơ mời sơ tuyển, trong đó thành viên liên danh (Công ty Cổ phần Xây dựng và Du lịch Như Vũ) có báo cáo tài chính 3 năm (2017, 2018, 2019) đã được đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán, vốn chủ sở hữu theo báo cáo tài chính của năm gần nhất đã được đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán (năm 2019) là 18,921 tỷ đồng và nhà đầu tư có văn bản cam kết vốn chủ sở hữu góp vào dự án là 10 tỷ đồng, đáp ứng năng lực tương ứng với phần vốn góp chủ sở hữu theo thỏa thuận liên danh này đảm nhận (theo thỏa thuận liên danh thành viên này có vai trò tham gia ký hợp đồng với đối tác cùng thực hiện kỹ thuật của dự án và vốn góp chủ sở hữu 10 tỷ đồng).

Vậy nhưng, trên cơ sở tra cứu thông tin người nộp thuế trên ứng dụng của ngành Thuế, ngày 29/1/2021, Phó Vụ trưởng Vụ Thanh tra kiểm tra thuế Nguyễn Tiến Trung đã có văn bản cung cấp số liệu liên quan Công ty Cổ phần Xây dựng và Du lịch Như Vũ, cho biết, báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Xây dựng và Du lịch Như Vũ có thể hiện doanh thu từ năm 2015 đến năm 2019 như sau: Doanh thu năm 2015: 0 đồng. Doanh thu năm 2016: 3.270.210.000 đồng. Doanh thu năm 2017: 4.817.326.363 đồng. Doanh thu năm 2018: 5.219.677.273 đồng. Doanh thu năm 2019: 24.439.661.817 đồng.

Chưa hết, Công ty Cổ phần Xây dựng và Du lịch Minh Thành (mã số doanh nghiệp 2802613163) chỉ mới được thành lập vào thời điểm 08/01/2019. Còn Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ kỹ thuật Việt Nam (mã số doanh nghiệp 2802843583) thì chỉ vừa mới được thành lập vào ngày 07/05/2020. 

Xác minh báo cáo tài chính và doanh thu của Công ty Cổ phần Xây dựng và Du lịch Minh Thành thì chỉ có năm 2019 đạt 36.666 triệu đồng. Còn Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ kỹ thuật Việt Nam, tính đến ngày trúng thầu, chưa có doanh thu do vừa mới được thành lập.

Hành vi gian lận của Công ty Cổ phần Xây dựng và Du lịch Như Vũ đã bị trả giá. Tuy nhiên, các cá nhân và đơn vị tiếp tay cho công ty này sẽ bị xử lý ra sao cần phải được các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa tiếp tục làm rõ và trả lời công luận.

Bên cạnh đó, cũng cần đưa Công ty Cổ phần Xây dựng và Du lịch Minh Thành và Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ kỹ thuật Việt Nam vào “tầm ngắm” để tránh các sai phạm tương tự.

Trung Hoa