Hai bên có viết giấy cam kết nếu ông Xuân không giao đủ thì mất cọc. Sau nhiều lần liên lạc, ông Xuân không giao nốt số vàng còn lại nên phần đất này gia đình vẫn sử dụng trồng lá dừa nước.

Ngày 31/7/2019, gia đình ông, bà bất ngờ biết ông Xuân đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ năm 2015, trong khi, gia đình chưa từng viết giấy bán nhà cho ông Xuân. Điều đáng nói, trong khi gia đình đang đề nghị chính quyền địa phương xem xét việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng chưa được giải quyết, thì ông Xuân đã cho người đến phá hoại tài sản trên đất của ông, bà...

Đơn của ông, bà đã được Báo Thanh tra chuyển đến UBND quận 7 để xem xét, xử lý.

Ngày 29/4/2020, UBND quận 7, TP Hồ Chí Minh đã có Văn bản số 311/VP-BTCD về việc chuyển đơn của ông, bà Võ Văn Đực, Võ Thị Hai đến Trưởng Công an quận 7 để xem xét và giải quyết đơn theo thẩm quyền.

TS-BĐ