Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp các đơn vị liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai, xây dựng của các địa phương, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định. Đồng thời, đề nghị chủ tịch UBND cấp huyện xem xét trách nhiệm của chủ tịch UBND cấp xã, thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý đất đai cấp huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc buông lỏng quản lý, thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ.

Các địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khẩn trương, đẩy mạnh tiến độ lập, phê duyệt các hồ sơ quy hoạch vùng huyện, quy hoạch chung các xã, quy hoạch phân khu, quy chế quản lý kiến trúc, đô thị để thẩm định, phê duyệt là căn cứ cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn. Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND cấp xã thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra hoạt động xây dựng trên địa bàn quản lý.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai, về quy hoạch xây dựng vùng huyện đã lập, trình phê duyệt được 7/8 huyện; 11/11 đô thị đã có quy hoạch chung đô thị được phê duyệt, thực hiện rà soát quy hoạch, kiến nghị lập điều chỉnh quy hoạch chung.

Như Báo Thanh tra đã phản ánh, nhiều năm trở lại đây, tình trạng xây dựng trái phép, không phép diễn ra phức tạp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai buộc các cơ quan chức năng của tỉnh này phải “gồng mình” thực hiện nhiều giải pháp nhằm chấn chỉnh, ngăn chặn vấn nạn này.

Hiện các cơ quan chức năng của tỉnh Đồng Nai đang tăng cường công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng và nỗ lực xử lý những hậu quả do tình trạng xây dựng trái phép gây ra trước đó.

Nguyên Dũng