UBND huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội:

Phiếu chuyển số 247/BTT-TrS-BĐ ngày 21/5/2021, chuyển đơn của bà Tưởng Thị Phượng, trú tại xóm Trung Thanh, thôn Hữu Từ, xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, phản ánh việc UBND xã Hữu Hòa buông lỏng công tác quản lý đất đai, để xảy ra tình trạng nhiều hộ dân lấn chiếm đất công, xây dựng nhà trái phép trên đất nông nghiệp.

UBND huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên:

Phiếu chuyển số 284/BTT-TrS-BĐ ngày 10/6/2021, chuyển đơn của các ông Trần Doãn Quân, trú tại thôn Đào Đặng, xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên; ông Vũ Quang Huy, trú tại thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ, thành phố Hưng Yên, phản ánh: Năm 2003, UBND xã Ngô Quyền tổ chức đấu thầu quyền sử dụng đất giãn dân ở phía Đông (đường vào thôn Nội Linh, thuộc xã Ngô Quyền, Tiên Lữ, Hưng Yên). Kết quả, có 71 hộ trúng thầu được UBND tỉnh Hưng Yên phê duyệt tại Quyết định số 426 ngày 9/3/2005.

Trong khi 67/71 hộ đã được nhận và sử dụng, còn 4 suất gồm gia đình ông Trần Doãn Quân, ông Vũ Quang Huy và bà Nguyễn Thị Đào chưa được nhận đất. Trong thời gian đề nghị UBND xã Ngô Quyền xem xét giải quyết, hộ ông Lương Đình Lập và Lương Trác Nghiêm đã tự ý xây nhà trên chính phần đất gia đình các ông, bà đã trúng thầu và nộp tiền cho xã đầy đủ.

UBND tỉnh Khánh Hòa:

Phiếu chuyển số 286/BTT-TrS-BĐ ngày 10/6/2021, chuyển đơn của các ông Ngô Tuấn, bà Nguyễn Thị Kim Bắc, bà Nguyễn Thị Hải Hiền, bà Phạm Thị Xuân Lan, bà Trần Thị Anh Thơ… đại diện cho các tiểu thương tại chợ Đầm Tròn, thành phố Nha Trang, kiến nghị UBND tỉnh Khánh Hòa xem xét phương án giữ lại chợ Đầm Tròn liên thông với chợ Đầm mới xây để kinh doanh buôn bán vì cho rằng chợ Đầm Tròn là biểu tượng kiến trúc, thương mại của thành phố Nha Trang.

Đơn nêu, các tiểu thương bị di dời sang chợ mới xây không được bồi thường hay hỗ trợ từ chính quyền hay chủ đầu tư, cơ sở hạ tầng bên chợ mới chưa hoàn thiện, ảnh hưởng đến cuộc sống và việc buôn bán của các tiểu thương gặp nhiều khó khăn.

TrS-BĐ