Như Báo Thanh tra đã phản ánh, Thanh tra tỉnh Gia Lai tiến hành kiểm tra các vị trí thửa đất mà UBND huyện Đak Đoa cho ông Hùng chuyển mục đích sang đất ở, thì toàn bộ vị trí, diện tích đất chuyển mục đích theo bản đồ kèm theo Quyết định số 83/QĐ-UBND ngày 3/3/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Đak Đoa, là đất trồng cây lâu năm (TCLN).

Việc bà Giang H’Đan, Phó Chủ tịch UBND huyện Đak Đoa lại ký quyết định cho phép ông Hùng được chuyển mục đích 9 thửa đất với diện tích 14.437,5m2 sang đất ở để phân lô, bán nền, là trái quy định.

Theo quy định của UBND tỉnh, diện tích tách thửa nông nghiệp ở xã tối thiểu là 1.000m2. Các thửa đất của ông Hùng không đủ diện tích và cũng không giáp đường giao thông, thế nhưng, ông Huỳnh Minh Sở, Phó Giám đốc Sở TN&MT Gia Lai vẫn ký cấp hơn 30 sổ đỏ cho ông Hùng.

Liên quan đến việc xử lý trách nhiệm, trước đó, ngày 19/8/2021, Hội đồng Kỷ luật của UBND tỉnh Gia Lai cũng đã thống nhất hình thức tự nhận kỷ luật khiển trách của ông Huỳnh Minh Sở và kiểm điểm rút kinh nghiệm của bà Giang H’Đan, Phó Chủ tịch UBND huyện Đak Đoa.

Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai, ông Sở vi phạm quy định trong trường hợp tái phạm (vào năm 2019, đã bị kiểm điểm, rút kinh nghiệm do liên đới trong việc phân lô, bán nền tại TP Pleiku); nên phải xử lý kỷ luật cảnh cáo.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cũng xác định bà Giang H’Đan có vi phạm phải đến mức thi hành kỷ luật và đang chỉ đạo thực hiện.

Ngọc Phó