Báo Thanh tra có loạt bài phản ánh UBND tỉnh Thanh Hóa nhận được Công văn số 739/STNMT-TCKH ngày 25/1/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc xem xét hủy bỏ Quyết định số 1616/QĐ-UBND ngày 19/5/2021 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 4128/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 phê duyệt phương án giá đất cụ thể làm căn cứ xác định tiền sử dụng đất nộp ngân sách Nhà nước thực hiện dự án khu đô thị Núi Long kết hợp với khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng đường vành đai Đông - Tây tại phường Đông Vệ, phường Tân Sơn và xã Đông Hưng, thành phố Thanh Hóa (đợt 1).

Ngày 23/3/2022, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Văn bản số 3814/UBND-KTTC về việc rà soát, chuẩn bị nội dung, tài liệu để họp, xem xét việc phê duyệt phương án giá đất cụ thể để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trong hội nghị gần nhất về dự án này.

Sau khi xem xét nội dung báo cáo, đề nghị của Sở Tư pháp tại Công văn số 266/STP-XDVB ngày 28/2/2022, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi có ý kiến chỉ đạo các sở: Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, tiếp tục rà soát hồ sơ, làm rõ các vấn đề có liên quan trên cơ sở quy định của pháp luật và ý kiến của Bộ Tài chính tại Công văn số 355/BTC-QLCS ngày 11/01/2022, chuẩn bị nội dung, tài liệu để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh. Thanh tra tỉnh, các sở: Tài chính, Xây dựng, Cục Thuế, UBND TP Thanh Hóa, nghiên cứu kỹ nội dung báo cáo, đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp tại các văn bản nêu trên để tham gia ý kiến (yêu cầu có quan  điểm rõ ràng, cụ thể) về dự án này.

Ngoài ra, Báo Thanh tra còn phản ánh khu đô thị Núi Long được người dân ví von là khu đất đẹp nhất, nhì ở Thanh Hóa. Tuy nhiên theo quan sát của phóng viên, hiện nay khu đô thị này hạ tầng mới chỉ đang làm dở dang, vỉa hè chưa lát, đường giao thông vẫn chưa được rải thảm. Đặc biệt gần đây, những hố ga đã được làm nằm giữa các tuyến giao thông trong khu đô thị không có nắp đậy, khiến tai nạn giao thông rình rập và có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Để cảnh báo những hố ga này, các khúc luồng, gỗ được bỏ xuống. Luồng, gỗ nhô lên, thụt xuống trông giống y hệt một “trận địa bẫy”.

Hiện khu đô thị Núi Long đã lác đác có một số hộ dân vào xây dựng nhà ở. Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân thì việc xuất hiện “trận địa bẫy” ở ngay trong chính trung tâm các tuyến giao thông là phản cảm, mất mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông, nhất là khi người lớn, trẻ em vui chơi, giải trí, đi thể dục thể thao trong khu đô thị.

Sau khi báo đăng, Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa đã có Văn bản 2362-CV/VPTU truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng gửi UBND tỉnh này chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ nội dung phản ánh. Theo đó, khẩn trương giải quyết dứt điểm các tồn tại, hạn chế, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, báo cáo Bí thư Tỉnh ủy.

Sau khi chỉ đạo các ban, ngành chức năng kiểm tra, ngày 26/4/2022, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có Văn bản 5675/UBND-KTTC ngày 26/4/2022 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi yêu cầu Công ty Sông Mã (thành viên đứng đầu liên danh Công ty Sông Mã - Công ty Cổ phần Đông Sơn Thanh Hóa - Công ty Cổ phần Thương mại Bờ Hồ) khẩn trương, nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ sau: Thực hiện đầy đủ trách nhiệm của chủ đầu tư theo quy định tại Điều 14 Nghị định 06/2021 NĐ-CP ngày 26/1/2021 của Chính phủ, Thông tư số 04/2017 ngày 30/3/2017 và Thông tư số 03/2019/TT-BXD ngày 30/7/2019 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình.

Yêu cầu chủ đầu tư thực hiện ngay biện pháp cảnh báo, rào chắn an toàn chỗ nắp hố ga chưa lắp đặt và các biện pháp để tránh tai nạn cho người lao động và người dân. Trường hợp để xảy ra mất an toàn cho người lao động và người dân, chủ đầu tư phải chịu hoàn toàn trách nhiệm theo quy định của pháp luật. Thi công hoàn thiện các công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật của dự án, trong đó ưu tiên hoàn thiện hạ tầng khu tái định cư để bàn giao cho UBND TP Thanh Hóa quản lý.

Chủ động phối hợp với UBND TP Thanh Hóa, Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa để lập kế hoạch cụ thể bàn giao công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật của dự án (trong đó phải thể hiện nội dung về hồ sơ bàn giao, thời hạn, tiến độ bàn giao, khối lượng, chất lượng cụ công trình, từng phần công trình, hạng mục công trình đã hoàn thành, nghiệm thu bàn giao theo quy định tại Điều 27 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP của Chính phủ, gửi kế hoạch bàn giao về UBND TP Thanh Hóa, Trung tâm Phát triển quỹ đất để quản lý, giám sát theo quy định.

Đối với việc quản lý xây dựng nhà ở trong khu đất thực hiện dự án, yêu cầu chủ đầu tư thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định tại Khoản 1, Điều 2 Quyết định 1241/QĐ-UBND ngày 8/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh, Luật Nhà ở năm 2014 và quy định hiện hành của pháp luật.

Yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn 17411/UBND-KTTC ngày 15/12/2020 thường xuyên đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng khu tái định cư của dự án nêu trên; chủ động xử lý vi phạm của chủ đầu tư dự án theo cam kết hợp đồng. Phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư dự án để lập kế hoạch cụ thể bàn giao hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật của dự án theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014 và các quy định hiện hành. Tăng cường quản lý trật tự xây dựng đối với dự án khu đô thị Núi Long kết hợp với khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng đường vành đai Đông - Tây , đồng thời chỉ đạo phường An Hưng, phường Đông Vệ, Tân Sơn tăng cường hơn nữa công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, khẩn trương phối hơp với Công ty Sông Mã giải quyết dứt điểm các vướng mắc đường thoát nước từ khu phố Phú Thọ 3 đi hồ Đồng Chiệc, phường Phú Sơn đi qua khu đô thị Đông Sơn, phường An Hưng chạy qua khu đất phía Bắc dự án khu đô thị Núi Long...

Văn Thanh