Liên quan đến việc ông Lê Bảo Khánh đề nghị giữ lại một phần diện tích đất để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, phần còn lại bàn giao cho cơ quan quản lý và xây kè chống sạt lở tại dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Nội trú liên thông THCS và THPT huyện Sa Pa.

Ngày 23/5/2019, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Thông báo số 163/TB-VPUBND thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hưng; Yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện Sa Pa nghiêm túc triển khai thực hiện và tổng hợp kết quả, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/7/2019.

Liên quan đến việc khiếu kiện của ông Lê Bảo Khánh về quy hoạch, lập, thẩm định, thu hồi đất cho dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Nội trú liên thông THCS và THPT huyện Sa Pa trái với các quy định hiện hành, kéo dài gần 10 năm nay, Thanh tra Chính phủ đã 2 lần có văn bản yêu cầu UBND tỉnh Lào Cai giải quyết dứt điểm vụ việc; UBND tỉnh Lào Cai đã có nhiều văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện, song vụ việc đến nay vẫn chưa có hồi kết?

TQ