Mới đây, UBND tỉnh Thanh Hóa có văn bản cho biết, UBND tỉnh đã chuyển đơn đến Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa chỉ đạo kiểm tra, giải quyết theo quy định của pháp luật, có văn bản trả lời ông Cao Thanh Dong, Báo Thanh tra và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 15/11/2019.

B.B.Đ