Đây cũng là vụ việc mà Báo Thanh tra đã có nhiều bài điều tra, phản ánh những tồn tại, bất cập và vi phạm trong quản lý Nhà nước và thực hiện dự án. Vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài của các hộ dân bị ảnh hưởng cũng đã được Tổng Thanh tra Chính phủ, lãnh đạo UBND TP Hà Nội tiếp, chỉ rõ nhiều bất cập.

Đoàn giám sát sẽ làm rõ quá trình giải quyết vụ việc, nguyên nhân của việc kéo dài, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan, góp phần giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các bên có liên quan, đưa ra kiến nghị nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị.

Việc giám sát phải theo đúng quy định của pháp luật, công khai, minh bạch, đảm bảo dân chủ, thực hiện theo đúng kế hoạch; qua giám sát phải đánh giá được thực trạng việc giải quyết những vấn đề tồn đọng trong thực hiện dự án khu nhà ở và văn phòng làm việc tại khu hồ An Dương, phường Yên Phụ của Công ty TNHH Xây dựng IDC, đề xuất các giải pháp để giải quyết vụ việc.

Đoàn giám sát gồm: Đại diện Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trưởng đoàn; Đại diện lãnh đạo Hội Luật gia Việt Nam, Phó Trưởng đoàn; Đại diện lãnh đạo Ban Dân chủ - Pháp luật, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Trưởng đoàn. Các thành viên gồm đại diện của Bộ Tư pháp, Thanh tra Chính phủ, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam, Hội đồng Tư vấn Dân chủ - Pháp luật, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; chuyên viên giúp việc của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Thời gian giám sát trong khoảng từ ngày 5 - 15/5/2019.

Đoàn giám sát sẽ làm việc với Văn phòng Chính phủ; UBND TP Hà Nội; Cục Thuế Hà Nội; Sở Tài chính Hà Nội; Sở Tài nguyên và môi trường; Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội; UBND quận Ba Đình; UBND quận Tây Hồ; UBND phường Yên Phụ; Công ty TNHH Xây dựng IDC.

Tại mỗi cơ quan được giám sát, đoàn sẽ nghe báo cáo về việc giải quyết những tồn đọng trong thực hiện dự án khu nhà ở và văn phòng làm việc tại khu hồ An Dương của Công ty TNHH Xây dựng IDC, trao đổi trực tiếp về các nội dung mà đoàn quan tâm hoặc qua trao đổi bằng văn bản. Trong trường hợp cần thiết, đoàn giám sát sẽ khảo sát thực tế để làm rõ thêm những vấn đề thuộc nội dung giám sát.

Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ có văn bản gửi tới các cơ quan có thẩm quyền kiến nghị, đề xuất, dự báo những vấn đề cần giải quyết, nhằm xử lý dứt điểm những tồn đọng trong thực hiện dự án khu nhà ở và văn phòng làm việc tại khu hồ An Dương của Công ty TNHH Xây dựng IDC.

Đan Quế