Sau khi nhận được đơn do Báo chuyển, UBND tỉnh Long An có văn bản cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Thanh tra tỉnh kiểm tra nội dung đơn, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết theo quy định của pháp luật, thông báo kết quả cho Báo Thanh tra để thông tin tới bạn đọc.

B.B.Đ