Quận Bắc Từ Liêm phải xác định rõ thời điểm vi phạm của các đối tượng, đối chiếu với hồ sơ địa chính và các quy định của pháp luật để có quyết định xử lý theo thẩm quyền.

TP cũng giao Thanh tra TP tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện; báo cáo UBND TP tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện; báo cáo UBND TP kết quả trước 15/1/2016.

Trước đó, Báo Thanh tra có phản ánh các nội dung về sai phạm trong quản lý đất đai tại Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm ở 2 bài báo: “Hà Nội: 6 năm, kết luận vẫn chưa thực hiện?” ra ngày 10/11/2015; “Trên kết luận vi phạm, dưới vẫn vô can?” ra ngày 27/12/2015.

PV