Báo cáo cho biết, UBND huyện Bình Chánh đã kiểm điểm trách nhiệm đối với các cá nhân tham gia tổ công tác tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai và trật tự xây dựng đối với trường hợp Gia Trang quán, tại xã Tân Quý Tây.

Rút kinh nghiệm đối với 17 cá nhân do chưa phối hợp tốt trong xử lý; chưa chủ động, tích cực thực hiện tốt trách nhiệm; không tham dự họp, dẫn đến vụ việc kéo dài, chưa xử lý dứt điểm.

UBND huyện Bình Chánh đã họp hội đồng kỷ luật đối với ông Võ Quốc An, công chức địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường UBND xã Tân Quý Tây, với hình thức kỷ luật hạ bậc lương.

Báo cáo của UBND huyện Bình Chánh. Ảnh: TL

Kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với các cán bộ: Ông Trần Quốc Dũng, nguyên công chức địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường UBND xã Tân Quý Tây (nay là công chức địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường UBND xã Vĩnh Lộc B); ông Phan Nhựt Tấn, nguyên công chức địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường UBND xã Tân Quý Tây (hiện nay là công chức văn hóa - xã hội UBND xã Tân Quý Tây); ông Lê Quang Thuận, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Tân Quý Tây (nay là viên chức Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao huyện); bà Võ Thị Thanh Thảo, nguyên Chủ tịch UBND xã Tân Quý Tây (nay là công chức Phòng Văn hóa và Thông tin).

UBND huyện Bình Chánh cho biết, đang thành lập hội đồng kỷ luật cán bộ, công chức UBND xã Tân Quý Tây, Phòng Quản lý đô thị huyện và tiến hành họp hội đồng xử lý kỷ luật theo quy định.

Do vụ việc kéo dài, phức tạp, nhiều cán bộ, công chức đã nghỉ việc, chuyển công tác khác, đồng thời cần thời gian xác minh, làm rõ thêm một số tình tiết liên quan, UBND huyện kiến nghị UBND TP chấp thuận cho huyện được gia hạn thời gian xử lý kỷ luật cán bộ, công chức có liên quan.

Thiên Lý