Mới đây, Chi cục THA DS thị xã Từ Sơn có văn bản cho biết, căn cứ Bản án số 03/2008/DSST ngày 23/1/2008 của TAND huyện Từ Sơn (nay là TAND thị xã Từ Sơn), Quyết định THA số 171/QĐ-THA ngày 9/4/2008 của THA DS huyện Từ Sơn (nay là Chi cục THA DS thị xã Từ Sơn), buộc ông Vân, bà Nhị, địa chỉ Xóm Bằng, Đồng Kỵ, Đồng Quang, Từ Sơn, Bắc Ninh (nay là khu phố Tân Thành, phường Đồng Kỵ, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) phải trả cho ông Chử Văn Thìn do bà Dương Thị Vinh đại diện số tiền hơn 133,4 triệu đồng và lãi suất chậm THA.

Quá trình THA, do ông Vân, bà Nhị không tự nguyện THA, nên chấp hành viên đã tiến hành các thủ tục kê biên, định giá và ủy quyền cho trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh bán đấu giá tài sản, gồm: Quyền sử dụng thửa đất số 179, tờ bản đồ số 09, diện tích 140,9m2 và các tài sản gắn liền trên đất tại Xóm Bằng, Đồng Kỵ, Đồng Quang, Từ Sơn, Bắc Ninh với giá hơn 240,2 triệu đồng.

Trong khi Chi cục THA DS thị xã Từ Sơn đang thực hiện các thủ tục để giao tài sản cho ông Chử Văn Út, thì nhận được Quyết định kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm số 1122/QĐ-KNGĐT ngày 26/11/2008 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh, kháng nghị Bản án dân sự sơ thẩm số 03/2008/DSST ngày 23/1/2008 của TAND huyện Từ Sơn.

Ngày 2/3/2009, TAND tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định số 01/2009/QĐ-GĐT: Hủy Bản án dân sự sơ thẩm số 03/2008/DSST ngày 23/1/2008 của TAND huyện Từ Sơn; giao hồ sơ vụ án cho TAND thị xã Từ Sơn xét xử lại theo đúng quy định của pháp luật. Chi cục THA DS thị xã Từ Sơn ra Quyết định đình chỉ THA số 41/QĐ-THA ngày 30/9/2009 và cho gửi tiết kiệm số tiền bán đấu giá tài sản theo quy định đối với Quyết định THA số 171/QĐ-THA ngày 9/4/2008.

Ngày 21/6/2013, TAND thị xã Từ Sơn đã xét xử lại việc tranh chấp hợp đồng vay tài sản giữa ông Chử Văn Vân và ông Chử Văn Thìn. Căn cứ bản án có hiệu lực pháp luật và đơn yêu cầu THA, Chi cục THA DS thị xã Từ Sơn đã ra Quyết định THA số 14/QĐ-CCTHA ngày 18/12/2013.

Theo bản án, quyết định trên buộc ông Vân, bà Nhị phải thực hiện nghĩa vụ liên đới, thanh toán trả cho ông Chử Văn Thìn(do bà Dương Thị Vinh đại diện) tổng số tiền hơn 207,7 triệu đồng và lãi suất chậm THA theo lãi suất cơ bản do Ngânhàng Nhà nước Việt Nam quy định, tương ứng với số tiền và thời gian chậm trả kể từ ngày 18/12/2013.

Sau khi thụ lý hồ sơ, chấp hành viên đã tiến hành các thủ tục theo quy định và cũng đã cho các bên đương sự và người mua trúng đấu giá là ông Chử Văn Út thỏa thuận việc chuộc lại tài sản, nhưng việc thỏa thuận không thành.

Do đó, chấp hành viên đã ra quyết định thu giữ số tiền hơn 207,7 triệu đồng là tiền bán đấu giá tài sản của ông Vân, bà Nhị để THA.

Để đảm bảo THA, chấp hành viên đã ra Quyết định số 03/QĐ-CCTHADS ngày 4/12/2017 giao tài sản cho người mua trúng đấu giá, và Thông báo số 169/TB-CCTHADS ngày 2/4/2018 về việc yêu cầu ông Vân, bà Nhị tự nguyện giao tài sản, nhưng ông Vân, bà Nhị vẫn không tự nguyện THA, nên ngày 8/6/2018, chấp hành viên đã ra Quyết định 22/QĐ-CCTHADS về việc cưỡng chế chuyển giao quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất của ông Vân, bà Nhị để giao cho người mua trúng đấu giá và đã tống đạt cho các đương sự, người liên quan theo quy định.

Không đồng ý, ông Vân, bà Nhị có đơn khiếu nại và đã được Chi cục trưởng Chi cục THA DS thị xã Từ Sơn ban hành các quyết định trả lời: Không chấp nhận khiếu nại của ông Chử Văn Vân, bà Dương Thị Nhị.

Căn cứ Khoản 2 Điều 133 Bộ luật DS năm 2015, Điều 103, Điều 115, Điều 117, Khoản 3 Điều 135 Luật THA DS năm 2008 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2014), thì việc Chi cục THA DS thị xã Từ Sơn thực hiện việc THA, bán đấu giá và cưỡng chế giao tài sản cho người mua trúng đấu giá là đúng theo quy định của pháp luật.

Do vậy, không có cơ sở để chấp nhận đơn đề nghị của ông Vân, bà Nhị.

B.B.Đ