Văn phòng UBND TP đã ban hành Văn bản số 8734/VP-ĐT gửi UBND quận Bắc Từ Liêm về việc kiểm tra phản ánh của Báo Thanh tra nêu.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP, Văn phòng đề nghị Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm xem xét giải quyết theo thẩm quyền quy định và chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP tại Kết luận số 09/KL-UBND. UBND quận Bắc Từ Liêm có trách nhiệm báo cáo kết quả về UBND TP và thông tin tới Báo Thanh tra.

Như thông tin do Báo Thanh tra đăng tải, sau khi công dân tố cáo vi phạm nghiêm trọng về quản lý trật tự xây dựng, đất đai trên địa bàn phường Xuân Đỉnh, UBND TP ban hành kết luận, đồng thời chỉ đạo UBND quận Bắc Từ Liêm nhanh chóng khắc phục vi phạm. Tuy nhiên, qua tìm hiểu của phóng viên, UBND quận Bắc Từ Liêm chưa thực hiện nghiêm túc, nhiều lần chậm trễ khi thực hiện các chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội trong việc khắc phục dứt điểm vi phạm trong công tác quản lý đất đai, xây dựng trên địa bàn phường.

Hoàng Long