Sau khi nhận đơn do Báo chuyển, Ban Tổ chức Huyện ủy Diễn Châu có văn bản cho biết, hồ sơ cụ Thúy đã được Hội đồng Thẩm định huyện xét duyệt đợt 3 (tháng 8/2012), theo Hướng dẫn số 30 HD/BTCTW ngày 12/8/2009 của Ban Tổ chức Trung ương "về điều kiện, căn cứ và quy trình xét, công nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 và người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám 1945, đã hy sinh, từ trần".

Trước khi xét duyệt tại huyện, Ban Tổ chức Huyện ủy Diễn Châu đã thẩm tra, xác minh lý do từ trần của cụ Thúy và có kết luận: Cụ Tạ Thúy liên quan đến quy oan trong cải cách ruộng đất năm 1955 đã bị bắt giam, mất năm 1956 tại trại giam Làng Vạc. Huyện ủy Diễn Châu đã trình Hội đồng thẩm định tỉnh nói rõ nội dung này.

Tháng 9/2012, Hội đồng thẩm định tỉnh có kết luận các đối tượng bị bắn, từ trần liên quan trong cải cách ruộng đất, yêu cầu thân nhân gia đình cung cấp quyết định sửa oan sai. Trường hợp không có các loại giấy tờ sửa sai, các huyện lập danh sách các đối tượng, gửi Tỉnh ủy xin ý kiến Trung ương về nội dung này.

Trên cơ sở ý kiến kết luận của hội đồng thẩm định tỉnh, Huyện ủy Diễn Châu đã đề nghị Đảng ủy xã Diễn Bình yêu cầu gia đình cung cấp quyếtđịnh sửa sai của cụ Tạ Thúy, nhưng gia đình không cung cấp được các giấy tờ có liên quan.

Do vậy, thực hiện Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, tháng 5/2014, Đảng ủy xã Diễn Bình đã cung cấp cho Ban Tổ chức Huyện ủy Quyết định số 468/QĐ - UB/TM ngày 1/2/2005 của tỉnh Nghệ An về việc giải quyết kinh phí, đền bù tài sản trong cải cách ruộng đất cho các đối tượng. Huyện ủy Diễn Châu đã trình hội đồng xét duyệt của Tỉnh ủy trong đợt duyệt tháng 7/2014 và lập danh sách trích ngang, trình xin ý kiến Trung ương.

B.B.Đ