Mới đây, UBND tỉnh Long An có văn bản cho biết, trong thời gian đầu năm 2019, UBND tỉnh Long An nhận được nhiều đơn tố cáo của công dân (trong đó có đơn của ông Thắng) và phản ảnh của báo chí cũng như báo cáo kiến nghị của các cơ quan chức năng đối với 2 DA Hưng Thịnh - Cát Tường, HomeLand Gold chưa đủ cơ sở pháp lý và chưa được phép kinh doanh theo quy định của pháp luật, Chủ tịch UBND tỉnh Long An đã có quyết định thanh tra toàn diện đối với DA KDC Hưng Thịnh - Cát Tường tại xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa do Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Bất động sản Hưng Thịnh làm chủ đầu tư và DA KDC, nhà ở công nhân Thiên Phúc Hoàng Gia (nay là KDC, nhà ở công nhân HomeLand Gold) tại xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An do Cty Thiên Phúc làm chủ đầu tư.

Ngày 4/6/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Long An ban hành Kết luận thanh tra số 2701/KL-UBND đối với DA KDC, nhà ở công nhân Homeland Gold, xã Mỹ Hạnh Nam. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Long An đã chỉ đạo xử lý đối với vai trò tham mưu của UBND huyện Đức Hòa cùng các sở, ngành có liên quan cũng như xử lý vi phạm của Cty Thiên Phúc

Theo UBND tỉnh Long An, thời gian qua, đơn tố cáo Cty Thiên Phúc lừa đảo công dân gửi đến UBND huyện Đức Hòa và các sở, ngành tỉnh đều được hướng dẫn nộp đơn hoặc chuyển đơn đến Cơ quan Công an tỉnh, huyện để được xem xét giải quyết theo thẩm quyền. Vì tố cáo hành vi lừa đảo của doanh nghiệp không thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh Long An.

Những nội dung thuộc thẩm quyền cơ quan hành chính cấp tỉnh đều đã được xem xét, giải quyết và ban hành thành kết luận. UBND tỉnh Long An đã thực hiện đầy đủ chức năng quản lý Nhà nước (đã thanh tra và xử lý vi phạm). Đồng thời, đã giải quyết tất cả các đơn thư tố cáo, khiếu nại, kiến nghị có liên quan theo thẩm quyền đúng quy định pháp luật.

Hiện, Công an tỉnh Long An đã nắm toàn bộ hồ sơ vụ việc (kể cả các chứng cứ do các công dân tố cáo đã nộp cho Đoàn Thanh tra và đơn do các hộ dân gửi cho UBND huyện Đức Hòa và các sở, ngành trong thời gian qua) có liên quan đến DA KDC, nhà ở công nhân HomeLand Gold tại xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An do Cty Thiên Phúc làm chủ đầu tư.

Việc xem xét đủ yếu tố khởi tố lừa đảo hay không đối với Cty Thiên Phúc thuộc thẩm quyền của Công an tỉnh Long An.

B.B.Đ