Sau đó, Cty TNHH TM - Dịch vụ Đất Hoàng Gia và Cty CP Tư vấn đầu tư Angel Lina đã ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh về việc nhượng quyền khai thác quyền sử dụng đất tại Dự án Khu dân cư Liên khu 5-6. Bà Hà đã hoàn tất việc góp vốn theo đúng cam kết nhưng Cty CP Tư vấn đầu tư Angel Lina không thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo nghĩa vụ đã cam kết…

Sau khi nhận được đơn do báo chuyển, nhận thấy vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã chuyển tố giác, tin báo về tội phạm tới Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP kèm theo tài liệu liên quan để được giải quyết theo thẩm quyền và thông báo cho Cơ quan CSĐT CATP (PC01) biết kết quả.

B.B.Đ