UBND tỉnh Lào Cai: Phiếu chuyển số 236/BTT-KTPH ngày 27/5/2019, chuyển đơn của bà Phạm Thị Thanh, trú tại xóm 1, thôn Tả Hà 2, xã Sơn Hà, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cao, đề nghị được trả 300m2 đất mà UBND huyện Bảo Thắng thu hồi không rõ lý do; không tính toán đền bù theo đúng quy định của pháp luật, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của gia đình bà…

UBND huyện Đan Phượng (Hà Nội): Phiếu chuyển số 237/BTT-KTPH ngày 27/5/2019, chuyển đơn của ông Nguyễn Văn Hồng (Hoa) cùng các hộ dân xóm Ngõ Sâu, ngách 6, ngõ 66 Nhuệ Giang, cụm 11, xã Tân Hội, huyện Đan Phượng, Hà Nội, đề nghị trả lại đường đi chung và đường thoát nước thải đã bị gia đình ông Hồng Tính và hộ gia đình Sinh Tuyên xây dựng bịt đường, dẫn đến hơn 10 hộ gia đình trong xóm bị ảnh hưởng... 

Đề nghị các cơ quan trên hồi âm để Báo Thanh tra thông tin tới bạn đọc.

B.B.Đ