UBND TP HCM: Công văn số 194/BTT-KTPH ngày 19/4/2018, bài “Bình Tân, TP Hồ Chí Minh: Sao chưa cưỡng chế công trình vi phạm?”, Báo Thanh tra số 31 ra ngày 17/4/2018, phản ánh hành vi chiếm đất, xây dựng công trình không phép của ông Trần Văn Ân tại phường Bình Hưng Hòa đã được các cơ quan chức năng chỉ rõ, UBND quận Bình Tân cũng nhiều lần có văn bản chỉ đạo, nhưng đến nay gần 10 năm trôi qua, chính quyền phường Bình Hưng Hòa vẫn chưa thực hiện cưỡng chế tháo dỡ khiến dư luận bức xúc…

UBND tỉnh Quảng Nam: Công văn số 192/BTT-KTPH ngày 19/4/2018, bài “Quảng Nam: Lại xảy ra 2 vụ phá rừng quy mô lớn”, Báo Thanh tra số 27 ra ngày 3/4/2018, phản ánh trong khi dư luận chưa lắng xuống về vụ phá rừng tự nhiên ở huyện Bắc Trà My và rừng pơ-mu tại huyện Nam Giang, thì mới đây trên địa bàn huyện Nam Giang và Đông Giang (Quảng Nam) lại xảy ra 2 vụ phá rừng quy mô lớn, dẫn đến hàng trăm cây gỗ lâu năm đã bị chặt hạ không thương tiếc một cách công khai…

Đề nghị các cơ quan trên hồi âm để Báo Thanh tra thông tin tới bạn đọc.

B.B.Đ