UBND TP Hà Nội: Công văn số 158/BTT-KTPH ngày 9/4/2018 bài “Chương Mỹ, Hà Nội: Giật mình những sai phạm lộ liễu ở xã Phú Nghĩa”, Báo Thanh tra số 26, ra ngày 30/3/2018 phản ánh thời gian qua tập thể nhân dân thôn Quan Châm, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ đã có nhiều đơn thư gửi Chủ tịch UBND huyện và các cơ quan chức năng đề nghị làm rõ nhiều sai phạm lộ liễu thách thức cộng đồng dân cư và coi thường pháp luật. Tuy nhiên, cho đến nay, những đề nghị này của dân vẫn rơi vào cảnh “dân cần nhưng quan không vội”. Chính quyền huyện Chương Mỹ vẫn không có phản hồi gì trước đơn thư đề nghị của người dân thôn Quan Châm…

Ngày 16/4/2018, UBND TP Hà Nội có Văn bản số 1609/UBND- TKBT cho biết Chủ tịch UBND TP đã giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ kiểm tra, xử lý thông tin bài viết; Giao Giám đốc Cảnh sát PCCC kiểm tra, xử lý thông tin. Nhưng, đến nay, Báo Thanh tra vẫn chưa nhận được hồi âm.

UBND TP Hồ Chí Minh: Công văn số 159/BTT-KTPH ngày 9/4/2018 bài “Xã Long Thới, huyện Nhà Bè: Chậm thi hành án nên phát sinh khiếu nại kéo dài”, Báo Thanh tra số 25, ra ngày 27/3/2018 phản ánh dù cả hai cấp tòa đều tuyên hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng 1.207,6m2 của thửa đất số 96, tờ bản đồ số 12, xã Long Thới, huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh nhưng khi người thắng kiện có đơn đề nghị thi hành án thì Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè không chỉ đạo thi hành kịp thời nên quyền và lợi ích hợp pháp của công dân chưa được bảo đảm…

Đề nghị các cơ quan trên hồi âm để Báo Thanh tra thông tin tới bạn đọc.

B.B.Đ