UBND tỉnh Gia Lai: Công văn số 190/BTT-KTPH ngày 19/4/2018, Báo Thanh tra số 28 ra ngày 6/4/2018 có bài “Gia Lai: Chính quyền thờ ơ, thiếu trách nhiệm?”, phản ánh thời gian qua, bà Thái Thị Minh Tâm, trú tại 44 Trần Phú, phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai có nhiều đơn thư gửi các cơ quan chức năng, đề nghị xem xét giải quyết lô đất của gia đình bà bị lấn chiếm, nhưng không được xem xét giải quyết, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của gia đình bà…

UBND tỉnh Bình Định: Công văn số 182/BTT-KTPH ngày 19/4/2018, bài “Bình Định: Doanh nghiệp biến sông thành đường chuyển cát”, Báo Thanh tra số 31 ra ngày 17/4/2018, phản ánh tình trạng các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, điển hình là tại huyện Phú Mỹ và huyện Hoài Ân, nhiều năm qua tổ chức khai thác cát ào ạt nhưng không hề bị xử lý. Thậm chí, có doanh nghiệp còn “tận dụng” lòng sông đang cạn kiệt vào mùa khô để làm đường vận chuyển cát…

Sau khi Báo đăng, UBND tỉnh Bình Định có Công văn số 2301/UBND-VX cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND huyện Phú Mỹ, UBND huyện Hoài Ân và các đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh nội dung thông tin Báo Thanh tra phản ánh; khẩn trương làm rõ trách nhiệm và xử lý đối với các tập thể, cá nhân có liên quan (nếu có); trả lời cho Báo Thanh tra và báo cáo kết quả cho Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh; đồng thời gửi nội dung báo cáo cho Sở Thông tin và Truyền thông để theo dõi, tổng hợp. Thế nhưng, đến nay Báo Thanh tra vẫn chưa nhận được hồi âm.

Đề nghị các cơ quan trên hồi âm để Báo Thanh tra thông tin tới bạn đọc.

B.B.Đ