UBND tỉnh Kiên Giang: Công văn số 162/BTT- KTPH ngày 9/4/2018, bài “Dự án Dream Hill Villas - Bà Kèo tại Phú Quốc: Người dân yêu cầu hủy bỏ các quyết định hành chính sai pháp luật”, Báo Thanh tra số 26 ra ngày 30/3/2018, phản ánh dù Tập đoàn Tư vấn đầu tư và xây dựng Kiên Giang (CIC) - đơn vị chủ đầu tư chỉ có quy mô chiếm đất hơn 4ha nhưng thực tế đã phát sinh hàng loạt sai phạm về trình tự, thủ tục thu hồi nhà đất. Do vậy, các hộ dân nằm trong dự án đã có nhiều đơn thư gửi các cơ quan chức năng đề nghị hủy bỏ các quyết định hành chính của UBND huyện Phú Quốc cũng như của UBND tỉnh Kiên Giang liên quan đến thu hồi nhà đất do có nhiều sai sót… 

UBND TP Hồ Chí Minh: Công văn số 159/BTT-KTPH ngày 9/4/2018, bài “Xã Long Thới, huyện Nhà Bè: Chậm thi hành án nên phát sinh khiếu nại kéo dài”, Báo Thanh tra số 25 ra ngày 27/3/2018, phản ánh dù cả hai cấp tòa đều tuyên hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng 1.207,6m2 của thửa đất số 96, tờ bản đồ số 12, xã Long Thới, huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh, nhưng khi người thắng kiện có đơn đề nghị thi hành án thì Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè không chỉ đạo thi hành kịp thời nên quyền và lợi ích hợp pháp của công dân chưa được bảo đảm…

Đề nghị các cơ quan trên hồi âm để Báo Thanh tra thông tin tới bạn đọc.

B.B.Đ