UBND xã Văn Võ (Chương Mỹ, Hà Nội): Phiếu chuyển số 98/BTT-KTPH ngày 15/3/2018 chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Thanh, trú tại xóm 2-5 thôn Văn La, xã Văn Võ, huyện Chương Mỹ (Hà Nội) phản ánh: Tháng 1/2013, nhân dân xóm 2-5 thôn Văn La biết bà không có ruộng để sản xuất nên bảo bà ra làm thửa số 5 và 6 xứ Đồng Dọc - vườn Sâu. Bà đã thuê người canh tác và cấy lúa. Trong quá trình làm, không ai cản trở. Thế nhưng, đến tháng 5/2013, khi lúa chuẩn bị thu hoạch thì ông Trần Văn Đoàn đã tự ý đến cắt lúa và còn đánh bà gây thương tích phải vào Trạm Y tế xã điều trị. Bà đã có đơn gửi chính quyền địa phương nhưng đến nay không được xem xét, giải quyết dứt điểm.

UBND huyện Thạch Thất (Hà Nội): Phiếu chuyển số 103/BTT-KTPH ngày 15/3/2018, bà Nguyễn Thị Ngọ cùng các công dân xã Kim Quan, huyện Thạch Thất (Hà Nội), phản ánh xung quanh việc chính quyền thu hồi đất nông nghiệp để thực hiện Dự án xây dựng điểm công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp xã Kim Quan (giai đoạn 2) không khách quan, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của các hộ dân khi bị thu hồi đất…

Đề nghị các cơ quan trên hồi âm để Báo Thanh tra thông tin tới bạn đọc.

B.B.Đ