UBND TP Thanh Hóa: Công văn số 248/BTT-KTPH ngày 16/5/2018, bài "Thanh Hóa: Phải xử nghiêm hành vi vi phạm rừng đặc dụng", Báo Thanh tra số 38 ra ngày 11/5/2018, phản ánh nhiều ngày qua, tại khu vực rừng đặc dụng thuộc địa giới hành chính phường Hàm Rồng, TP Thanh Hóa, xuất hiện tình trạng công dân tự ý san đường, đào ao tại khoảnh 2, lô 15 khi chưa được cơ quan chức năng cho phép, gây bức xúc dư luận…

UBND tỉnh Đồng Nai: Công văn số 183/BTT-KTXH ngày 19/4/2018, bài “Đồng Nai: “Treo” quyền lợi của dân hàng chục năm”, Báo Thanh tra số 29 ra ngày 10/4/2018, phản ánh việc gần 15 năm trước, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận chủ trương cho Công ty Xây dựng Miền Đông lập thủ tục đầu tư mở rộng khu dân cư theo quy hoạch tại phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa, theo Quyết định số 4942/QĐ.CT-UB, nhưng trong quá trình thực hiện dự án, việc thu hồi đất của các hộ dân, chính quyền sở tại giải quyết không thấu tình, đạt lý, chưa thể hiện tính công khai, dân chủ, dẫn đến kiện tụng kéo dài…

Đề nghị các cơ quan trên hồi âm để Báo Thanh tra thông tin tới bạn đọc.

B.B.Đ