UBND TP Hồ Chí Minh: Công văn số 159/BTT-KTPH ngày 9/4/2018, bài “Xã Long Thới, huyện Nhà Bè: Chậm thi hành án nên phát sinh khiếu nại kéo dài”, Báo Thanh tra số 25 ra ngày 27/3/2018, phản ánh dù cả hai cấp tòa đều tuyên hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng 1.207,6m2 của thửa đất số 96, tờ bản đồ số 12, xã Long Thới, huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh, nhưng khi người thắng kiện có đơn đề nghị thi hành án thì Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè không chỉ đạo thi hành kịp thời, nên quyền và lợi ích hợp pháp của công dân chưa được bảo đảm…

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa:  Công văn số 163/BTT-KTPH ngày 9/4/2018, bài “Vạn Ninh (Khánh Hòa): “Bật đèn xanh” cho người dân chiếm đất công, làm nhà trái phép?”, Báo Thanh tra số 25 ra ngày 27/3/2018, phản ánh mặc dù lấn chiếm 51,5m2 đất công tại thôn Đông Nam, xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh, nhưng bà Nguyễn Thị Tên lại được UBND xã Đại Lãnh “ưu ái” cho xây nhà ở tạm. Không những vậy, tháng 3/2017, bà Tên còn được UBND huyện Vạn Ninh hợp thức hóa đất lấn chiếm và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sự việc khiến người dân địa phương bức xúc, đã nhiều lần có đơn khiếu nại gửi đến UBND xã Đại Lãnh và UBND huyện Vạn Ninh, nhưng chưa được xem xét, giải quyết dứt điểm. Người dân tiếp tục có đơn gửi UBND tỉnh Khánh Hòa, ngày 9/3/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường xử lý đơn thư đối với tố cáo trên, nhưng vẫn chưa được xem xét, giải quyết…

Đề nghị các cơ quan trên hồi âm để Báo Thanh tra thông tin tới bạn đọc.

B.B.Đ