UBND TP Hà Nội: Phiếu chuyển số 93/BTT-KTPH ngày 15/3/2018 chuyển đơn của ông Nguyễn Văn Duy, trú tại thôn Kim Giang, xã Đại Cường, huyện Ứng Hòa (Hà Nội) đề nghị hủy bỏ Quyết định số 1355/QĐ- UBND ngày 21/11/2017 của UBND huyện Ứng Hòa về việc giải quyết tranh chấp đất đai giữa hộ gia đình ông với hộ ông Phạm Duy Chúc, thôn Kim Giang làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của gia đình ông.

UBND tỉnh Đồng Nai: Phiếu chuyển số 92/BTT-KTPH ngày 15/3/2018 chuyển đơn của bà Đỗ Thị Ngọc Nguyên cùng 71 hộ tiểu thương tại Long Khánh, Đồng Nai phản ánh việc chính quyền tỉnh Đồng Nai thu hồi đất của các hộ tiểu thương để phân lô bán đấu giá mà không bồi thường cho các hộ tiểu thương là không đúng quy định pháp luật, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của các hộ tiểu thương... 

Đề nghị các cơ quan trên hồi âm để Báo Thanh tra thông tin tới bạn đọc.

B.B.Đ