Tại Văn bản số 7970/UBND-TH, UBND tỉnh yêu cầu thực hiện nghiêm túc về quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức vào chức vụ lãnh đạo, quản lý… phải thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục và tiêu chuẩn cán bộ theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Từ tháng 6/2012 đến nay (thời điểm có kết luận thanh tra) các trường hợp được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thiếu tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định thì giao các cơ quan, đơn vị, địa phương, xây dựng kế hoạch, chuẩn hóa các chức danh theo quy định. Đồng thời tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các tập thể, cá nhân để xảy ra sai phạm.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ hàng năm tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại tại các cơ quan, đơn vị, tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, xử lý theo quy định đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc.

Trước đó, Báo Thanh tra điện tử ngày 9/10/2018 có đăng tải bài viết “Nhiều sai phạm trong quá trình bổ nhiệm cán bộ cấp phòng”, trên cơ sở thu thập từ kết quả thanh tra, kiểm tra của UBND tỉnh Đắk Lắk trong việc thực hiện công văn chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng trực thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố; căn cứ việc tiếp nhận, xác minh các thông tin từ các phương tiện thông tin đại chúng, cũng như các thông tin của công dân trong sáu tháng đầu năm 2018.

Sau thời gian thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra địa phương này đã phát hiện hàng loạt trường hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại còn thiếu điều kiện cần thiết làm cán bộ lãnh đạo, quản lý của thành phố, thị xã, các huyện trực thuộc.

Tại huyện Ea Kar, có 29 trường hợp được bổ nhiệm chưa qua bồi dưỡng quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên; huyện Krông Bông có 28 trường hợp chưa qua bồi dưỡng quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên; huyện Cư M’gar có 21 trường hợp chưa có chứng chỉ ngoại ngữ, 09 trường hợp chưa có chứng chỉ tin học, 05 trường hợp chưa qua bồi dưỡng quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên; huyện Ea Suop có một trường hợp chưa chuẩn về trình độ chuyên môn (trình độ trung cấp), 06 trường hợp chưa đạt trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên; TP. Buôn Ma Thuột có 02 trường hợp chưa qua bồi dưỡng trình độ quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên.

Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý giáo dục các chức danh hiệu trưởng, phó hiệu trưởng tại các trường tiểu học, THCS trực thuộc Phòng Giáo dục các huyện phát hiện nhiều cán bộ chưa đủ điều kiện.

Huyện Cư M’gar có 53 trường hợp chưa qua bồi dưỡng quản lý giáo dục, 14 trường hợp chưa có chứng chỉ tin học, 51 trường hợp chưa có chứng chỉ ngoại ngữ; huyện Krông Bông có 32 trường hợp chưa qua bồi dưỡng quản lý giáo dục, 81 trường hợp chưa có chứng chỉ ngoại ngữ, 38 trường hợp chưa có chứng chỉ tin học.

                                                                                       Trần Thọ