Ban Cán sự Đảng tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản xin rút kinh nghiệm về việc đã ban hành 2 Công văn 269/BCS-UBND ngày 30/9/2019 và Công văn số 316/BCS-UBND ngày 6/11/2019 đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương dừng dự án vốn vay ODA Hungary để đầu tư bằng hình thức đầu tư trực tiếp của doanh nghiệp mà chưa xem xét kỹ giá nước tăng thêm của từng phương án.

Để giảm bớt khó khăn cho nhân dân vùng dự án, đồng thời để có thể hưởng lợi từ nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương cho hệ thống hạ tầng nước của tỉnh nên Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho phép tiếp tục đầu tư dự án này bằng nguồn vốn ODA Hungary.

Trước đó, ngày 28/2/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã có Thông báo kết luận thống nhất về chủ trương đầu tư dự án xây dựng hệ thống cấp nước thô chuỗi đô thị dọc quốc lộ 47 TP Thanh Hóa và vùng phụ cận bằng nguồn vốn ODA Hungary. Tuy nhiên, sau đó có một công ty tư nhân đề xuất xin được làm một dự án tương tự bằng nguồn vốn tư nhân, Sở Kế hoạch Đầu tư đã trình UBND tỉnh xin ý kiến Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về phương án đầu tư theo hình thức tư nhân.

Báo Thanh tra đã đăng tải phân tích những dấu hiệu bất thường, nêu lên cái được, cái mất, đầu tư bằng hình thức nào thì có lợi cho dân, giá nước không bị tăng cao theo đề xuất từ phía tư nhân. Đồng thời, nhiều ý kiến của các sở, ban, ngành, chuyên gia, nguyên Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cũng đồng tình nêu quan điểm nên đầu tư bằng nguồn vốn ODA Hungary, chưa có cơ sở để chấp thuận dự án cho tư nhân đầu tư nên Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã thống nhất tiếp tục đầu tư dự án bằng nguồn vốn vay ODA để người dân có thể hưởng lợi từ nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương cho hệ thống hạ tầng nước của tỉnh.

P.V