Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) cho biết, đã phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ GD&ĐT kiểm tra công tác tổ chức sát hạch và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học tại các cơ sở giáo dục đại học, các sở giáo dục và đào tạo.

Căn cứ kết quả kiểm tra, Cục Quản lý chất lượng công bố danh sách những đơn vị phải dừng việc tổ chức kiểm tra, sát hạch, cấp chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.

7 đơn vị phải dừng kiểm tra, sát hạch, cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin theo thông tư liên tịch giữa Bộ GD&ĐT và Bộ Thông tin và Truyền thông. Trong đó, có 4 trường ĐH, còn lại là 3 trung tâm do Sở GD&ĐT các tỉnh quản lý.

Cùng với đó, Bộ GD&ĐT cũng công khai 42 đơn vị phải dừng kiểm tra, sát hạch, cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên (chứng chỉ A, B, C).

4 trường ĐH, 6 trường CĐ, còn lại là các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trực thuộc Sở GD&ĐT các địa phương quản lý. Trong đó có tới 11 trung tâm ở các huyện do Sở GD&ĐT Bắc Giang quản lý; 2 trung tâm do Bắc Ninh Quản lý; 1 trung tâm do Hưng Yên quản lý. Riêng tại tỉnh Thanh Hóa có tới 19 đơn vị bị dừng tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ  (gồm 11 trung tâm ở các huyện, 7 trường CĐ nghề.

Danh sách cụ thể như sau:


Hải Hà