Liên quan đến những tranh chấp, xung đột giữa Công ty TNHH Xây dựng Nam Hải (Công ty Nam Hải) và Công ty Cổ phần Khoáng sản Ban Mê (Công ty Ban Mê) tại khu vực mỏ đá Ea Kmut, thuộc thôn 8, xã Cư Êbur, TP Buôn Ma Thuột mà Báo Thanh tra đang phản ánh, ngày 13/10/2021, UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Công văn số 9980/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), UBND TP Buôn Ma Thuột, UBND xã Cư Êbur và các doanh nghiệp liên quan.

Tại Công văn số 9980/UBND-NNMT, UBND tỉnh Đắk Lắk khẳng định, việc ban hành các quyết định về việc cho thuê đất, thu hồi đất và cấp phép hoạt động khai thác đối với các mỏ đá thuộc thôn 8, xã Cư Êbur, TP Buôn Ma Thuột là đúng quy định của pháp luật.

Công văn của UBND tỉnh Đắk Lắk nêu rõ, việc Công ty Nam Hải cho rằng đã bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân trên diện tích 78.300m2, nên diện tích đất nêu trên thuộc quyền sử dụng hợp pháp của công ty là không có căn cứ, bởi vì Công ty Nam Hải không được UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất cũng như không cung cấp được hồ sơ, giấy tờ hợp pháp để chứng minh quyền sử dụng đất của mình đối với diện tích 78.300m2 đất tại mỏ đá Ea Kmut, xã Cư Êbur, TP Buôn Ma Thuột.

Hồ sơ địa chính (sổ mục kê và bản đồ địa chính đo đạc năm 1997) thể hiện trước đây khu vực diện tích 78.300m2 đất Công ty Cổ phần Xây dựng và Xuất nhập khẩu Quyết Thắng (Công ty Quyết Thắng) lập thủ tục xin thăm dò, được cấp phép khai thác (hiện nay Công ty Ban Mê sử dụng) và diện tích 112.500m2 đất Công ty Nam Hải đang sử dụng, phần lớn diện tích này là đất hoang hóa (đất bằng chưa sử dụng), Nhà nước chưa cấp quyền sử dụng đất cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào.

Mặt khác, trong thời gian Công ty TNHH Khoáng sản Tài Phát (sau này chuyển nhượng cho Công ty Ban Mê) lập thủ tục xin thăm dò, cấp phép khai thác khoáng sản và thuê đất tại khu vực trên, Công ty Nam Hải không có khiếu nại hay ý kiến gì về việc bồi thường, hỗ trợ về đất, không xảy ra tranh chấp và các bên đã thống nhất ký xác nhận ranh giới, mốc giới giữa 2 mỏ đá tại biên bản bàn giao thực địa vào ngày 21/7/2016.

UBND tỉnh Đắk Lắk cho rằng, việc Công Nam Hải ngăn cản và không cho Công ty Ban Mê tổ chức hoạt động khai thác khoáng sản trên phần diện tích mà Công ty Ban Mê được Nhà nước cho thuê đất và cấp phép khai thác khoáng sản là trái pháp luật. Vì vậy, yêu cầu Công ty Nam Hải chấm dứt việc ngăn cản hoạt động khai thác khoáng sản của Công ty Ban Mê trên diện tích 78.300m2 đã được thuê và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

“Nếu Công ty Nam Hải vẫn cố tình cản trở hoạt động khai thác khoáng sản của đơn vị khác, gây mất an ninh trật tự tại địa phương, UBND tỉnh sẽ dừng hoạt động khai thác, đồng thời xem xét thu hồi đất và giấy phép khai thác khoáng sản của Công ty Nam Hải tại khu vực nêu trên theo quy định”, công văn của UBND tỉnh Đắk Lắk nêu rõ.

leftcenterrightdel
 Các doanh nghiệp được tiếp tục hoạt động sau thời gian bị tạm dừng do những xung đột gây mất an ninh, trật tự. Ảnh: NT

Cũng theo Công văn số 9980/UBND-NNMT, hiện nay Công ty Ban Mê đã được UBND tỉnh Đắk Lắk cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích 78.300m2 đất tại mỏ đá Ea Kmut, xã Cư Êbur. Trường hợp Công ty Nam Hải cho rằng doanh nghiệp này có quyền sử dụng hợp pháp diện tích đất nêu trên, đề nghị khởi kiện đến tòa án nhân dân để được xem xét, giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định tại Điều 203 Luật Đất đai năm 2013.

UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu, nếu xảy ra kiện tụng thì trong thời gian tòa án thụ lý giải quyết vụ việc, Công ty Nam Hải và Công ty Ban Mê phải chấp hành nghiêm ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, sử dụng đất theo đúng ranh giới đã được UBND tỉnh cho thuê.

Trước đó, Công ty Nam Hải và Công ty Ban Mê đã bị yêu cầu tạm dừng hoạt động khai thác khoáng sản tại mỏ đá thuộc thôn 8, xã Cư Êbur do những tranh chấp, xung đột gây mất an ninh trật tự.

Theo báo cáo của Sở TN&MT, trong thời gian tạm dừng hoạt động, 2 doanh nghiệp này đã nghiêm túc chấp hành ý kiến chỉ đạo, không phát sinh mâu thuẫn, tranh chấp. Do vậy, UBND tỉnh Đắk Lắk đồng ý cho phép Công ty Nam Hải và Công ty Ban Mê tiếp tục được hoạt động khai thác khoáng sản theo đúng giấy phép và ranh giới đất các doanh nghiệp được thuê.

UBND tỉnh Đắk Lắk giao Sở TN&MT, UBND TP Buôn Ma Thuột và UBND xã Cư Êbur tiếp tục tăng cường theo dõi việc quản lý, sử dụng đất và hoạt động sản xuất của các đơn vị trên địa bàn; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật theo thẩm quyền.

Nhật Nguyên