Thường vụ Thành ủy thống nhất tiếp nhận

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Thanh tra, để đảm bảo hoạt động tốt chuyên môn của Phòng Tài chính - Kế hoạch, được sự thống nhất của Ban Thường vụ Thành ủy, UBND TP Sầm Sơn dự kiến tiếp nhận và bổ nhiệm Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch đối với ông Đỗ Hồng Chương, Phó Chánh Thanh tra Sở Kế hoạch Đầu tư, sinh ngày 4/2/1984, trình độ đào tạo kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp; thạc sỹ kỹ thuật; cao cấp lý luận chính trị, quản lý Nhà nước chuyên viên chính.

Để đảm bảo thực hiện theo đúng quy định, mới đây, UBND TP Sầm Sơn đã có Công văn số 2219/UBND-NV ngày 4/6/2021 gửi Sở Nội vụ đề nghị hướng dẫn quy trình tiếp nhận, bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý đối với trường hợp của ông Đỗ Hồng Chương.

leftcenterrightdel
Quyết định về việc ban hành quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo quản lý của UBND tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: VT 

Ngày 7/6/2021, Sở Nội vụ tỉnh có Văn bản số 1262/SNV-CCVC phúc đáp, trong đó có nội dung đề nghị UBND TP Sầm Sơn “căn cứ chỉ tiêu biên chế công chức hành chính được UBND tỉnh giao năm 2021; căn cứ yêu cầu của vị trí việc làm để thực hiện quy trình tiếp nhận, bổ nhiệm đối với nguồn nhân sự từ nơi khác đến đảm bảo đúng quy định tại Quyết định số 2235/2017/QĐ-UBND ngày 28/6/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa và Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND ngày 3/7/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1100/2017/QĐ-UBND ngày 12/4/2017; quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 2235/2017-QĐ-UBND, quy chế ban hành kèm theo Quyết định 1941/2017/QĐ-UBND ngày 7/6/2017; quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 7/6/2017 và Nghị định số 138/2020 NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ công chức".

Trình độ chuyên môn không phù hợp nếu bổ nhiệm đúng hay sai

Mục 5, Điều 5, Chương 2 Quyết định số 2235/2017 quy định rõ: “Về trình độ chuyên môn phải tốt nghiệp đại học trở lên, phù hợp với lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành được giao phụ trách. Công chức, viên chức bổ nhiệm lần đầu, nếu tuổi đời dưới 45 tuổi, nói chung phải có trình độ chuyên môn đại học chính quy (kể cả những người đã tốt nghiệp sau đại học). Đối với những người đang công tác ở các huyện miền núi là người dân tộc thiểu số hoặc đã công tác 5 năm trở lên và cam kết tiếp tục công tác tại các huyện miền núi 05 năm, kể từ ngày được bổ nhiệm thì chỉ yêu cầu tốt nghiệp đại học”.

Điều 5 Quyết định 29/2020/QĐ-UBND ngày 3/7/2020 tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm quy định rõ: “Về trình độ tốt nghiệp đại học trở lên, phù hợp với lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành được giao phụ trách”.

leftcenterrightdel
 Tiêu chuẩn bổ nhiệm của UBND tỉnh Thanh Hóa quy định trình độ chuyên môn phải phù hợp với lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành được giao phụ trách. Ảnh: VT

Chiếu theo các tiêu chí, điều kiện bổ nhiệm đã được UBND tỉnh Thanh Hóa quy định, ông Đỗ Hồng Chương, Phó Chánh Thanh tra Sở Kế hoạch Đầu tư có trình độ kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp; thạc sỹ kỹ thuật là không phù hợp với lĩnh vực tài chính - kế hoạch mà dự kiến được UBND TP Sầm Sơn tiếp nhận, bổ nhiệm. Đồng thời, ông Chương cũng không thuộc trường hợp: “Đối với những người đang công tác ở các huyện miền núi là người dân tộc thiểu số hoặc đã công tác 5 năm trở lên và cam kết tiếp tục công tác tại các huyện miền núi 5 năm, kể từ ngày được bổ nhiệm thì chỉ yêu cầu tốt nghiệp đại học”.

Nếu UBND TP Sầm Sơn bổ nhiệm ông Chương làm Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thì đúng hay sai? 

Được biết, mới đây Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ký quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Bích, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch TP Sầm Sơn giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP Sầm Sơn trên cơ sở kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND nhiệm kỳ 2016 - 2021 của HĐND TP Sầm Sơn. Do đó, hiện nay chức vụ Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch đang bỏ trống.

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Văn Thanh