Thửa đất số 729, tờ bản đồ số 17, diện tích 2.030m2 do bà Thị đứng tên kê khai theo Chỉ thị 299/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong Sổ đăng ký ruộng đất ngày 22/1/1986, được UBND huyện Sơn Tịnh phê duyệt năm 1987.

Tiếp đó, kê khai theo Nghị định 64/NĐ-CP, thửa đất số 729 thành thửa số 926, với diện tích 2.689m2 ghi người sử dụng đất là ông Trương Thức (thôn Phú Sơn, xã Tịnh Hiệp) và được UBND huyện Sơn Tịnh cấp sổ đỏ cho ông Thức vào ngày 27/12/2000.

Sau khi gia đình bà Thị khiếu nại, năm 2016, Thanh tra huyện Sơn Tịnh thẩm tra việc cấp sổ đỏ cho hộ ông Thức, đã kết luận: “Thửa đất số 729 do bà Thị kê khai, đăng ký trong Sổ đăng ký ruộng đất khi thực hiện Chỉ thị 299/TTg. Sau khi bà Thị chết, con trai bà là ông Nguyễn Tấn Anh vẫn quản lý, sử dụng diện tích đất này. Qua kết quả xác minh, sao lục hồ sơ không có căn cứ xác định việc bà Thị hoặc các con bà Thị chuyển quyền sử dụng thửa đất 729, diện tích 2.030m2 (theo Nghị định 64/CP là thửa đất số 926, diện tích 2.689m2) cho ông Thức; nhưng Hội đồng xét cấp đất xã Tịnh Hiệp không kiểm tra rõ nguồn gốc đất, quá trình kê khai, đăng ký, quản lý, sử dụng; mà vẫn xét và thống nhất đề nghị UBND huyện cấp sổ đỏ cho hộ ông Trương Thức là không đúng đối tượng sử dụng đất”.

Trên cơ sở đó, ngày 22/6/2016, Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh ra Quyết định số 1817/QĐ-UBND thu hồi sổ đỏ đã cấp cho hộ ông Trương Thức; với lý do cấp không đúng đối tượng.

Ông Thức gửi đơn khiếu nại.

Ngày 17/8/2016, UBND huyện Sơn Tịnh có quyết định bác đơn của ông Thức.

Sau đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi có Quyết định số 2499/QĐ-UBND cho rằng, UBND huyện Sơn Tịnh nhận thấy ông Thức không có giấy tờ chứng minh việc chuyển giao quyền sử dụng đất từ bà Thị và ông Tấn Anh để bác khiếu nại của ông Thức là không đảm bảo căn cứ pháp lý. Từ đó, thu hồi sổ đỏ đã cấp cho hộ ông Thức là không đúng quy định; nên UBND tỉnh công nhận khiếu nại của ông Thức về Quyết định số 1817 của UBND huyện Sơn Tịnh là đúng.

Đến ngày 19/5/2017, Tổ Công tác 1413 của UBND tỉnh Quảng Ngãi rà soát lại vụ việc và có Báo cáo số 04/BC-TCT với nội dung: “Việc cấp sổ đỏ cho hộ ông Trương Thức để công nhận toàn bộ diện tích đất mà bà Thị đã đăng ký theo Chỉ thị 299 trước đó (thửa 926) là chưa đảm bảo cả cơ sở pháp lý và thực tiễn. Việc cấp giấy không đúng trình tự, thủ tục theo quy định… Do vậy, đủ cơ sở đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh xem xét huỷ bỏ Quyết định số 2499 về giải quyết khiếu nại của ông Thức”.

Ngày 3/10/2017, UBND tỉnh Quảng Ngãi có Quyết định số 1814/QĐ-UBND không công nhận khiếu nại của ông Thức đối với Quyết định số 1817 của UBND huyện Sơn Tịnh.

Ông Thức gửi đơn khởi kiện quyết định của tỉnh ra toà án.

Qua 2 lần xét xử, TAND tỉnh Quảng Ngãi và TAND Cấp cao tại Đà Nẵng tuyên xử “không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Trương Thức về tuyên huỷ Quyết định số 1814 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi giải quyết khiếu nại của ông Thức”.

Bản án phúc thẩm đã có hiệu lực pháp luật từ ngày 13/11/2019. Căn cứ các quy định, trường hợp bản án, quyết định của tòa không chấp nhận yêu cầu khởi kiện quyết định hành chính thì các bên đương sự phải tiếp tục thực hiện quyết định hành chính theo qui định của pháp luật.

Quá trình đăng ký biến động, đề nghị cấp sổ đỏ cho gia đình (ông Dân là người đại diện) gặp nhiều khó khăn, vất vả và đến nay vẫn chưa có hồi kết.

Sau khi ông Dân gửi đơn đề nghị cấp sổ đỏ, ngày 2/5/2018, Văn phòng Chi nhánh Sơn Tịnh tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả vào ngày 28/6/2018.

Sau đó, UBND xã Tịnh Hiệp lập biên bản làm việc, kiểm tra đo đạc thực tế diện tích đất để đề nghị cấp sổ đỏ cho ông Dân. Một lần nữa, Văn phòng Chi nhánh Sơn Tịnh tiếp nhận và hẹn trả kết quả vào ngày 31/11/2018.

Mãi đến ngày 12/6/2020, Văn phòng Chi nhánh Sơn Tịnh lập biên bản kiểm tra thực địa, đo đạc xác định hiện trạng sử dụng thửa đất trên.

Đến ngày 25/8, Giám đốc Văn phòng Chi nhánh Sơn Tịnh có thông báo đề nghị hoàn thiện hồ sơ và tạm dừng xử lý hồ sơ đăng ký cấp sổ đỏ cho ông Dân.

Ông Dân có đơn kiến nghị, ngày 9/10/2020, Giám đốc Văn phòng Chi nhánh Sơn Tịnh có Thông báo số 4055 về xử lý đơn của ông Dân.

Không đồng ý, ông Dân gửi đơn đến Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai (ĐKĐĐ) tỉnh Quảng Ngãi để khiếu nại nội dung Thông báo số 4055.

Ngày 26/2/2021, Giám đốc Văn phòng Chi nhánh Sơn Tịnh có thông báo trả hồ sơ, không giải quyết vụ việc của ông Dân.

Đến ngày 9/3, Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh Quảng Ngãi có công văn chỉ đạo giải quyết hồ sơ cấp sổ đỏ cho ông Dân.

Ngày 19/3, Giám đốc Văn phòng Chi nhánh Sơn Tịnh có giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả vào ngày 24/5.

Sau khi lập biên bản kiểm tra hiện trạng, xác định ranh mốc giới thửa đất… ngày 10/5/2021, Giám đốc Văn phòng Chi nhánh Sơn Tịnh lại có thông báo trả hồ sơ không giải quyết, với nội dung: “Qua kiểm tra hiện trạng, không xác định được ranh mốc giới thửa đất. Do đó, chưa có cơ sở để tiến hành các bước tiếp theo…”.

Như vậy, gần 3 năm qua khi phán quyết của toà có hiệu lực, người thương binh già Nguyễn Tiến Dân vẫn mòn mỏi đợi chờ nhưng không được cấp sổ đỏ theo quy định.

Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo kịp thời để xem xét nguyện vọng chính đáng của ông Dân, giúp gia đình sớm có đất xây nơi tưởng niệm, thờ phụng Mẹ Việt Nam Anh hùng Trương Thị Thị và chồng, con của bà đã hy sinh trong cuộc chiến tranh giải phóng đất nước.

N.P