Ngày 16/10/2018, Cục Vận tải, Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng đã phát hành hồ sơ mời sơ tuyển gói thầu “Mua bảo hiểm tàu thuyền quân sự năm 2018” (hồ sơ được ban hành kèm theo Quyết định số 1804/QĐ-VT ngày 15/10/2018). 

Hồ sơ được phát hành theo hình thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ lựa chọn danh sách ngắn.

Qua vòng sơ tuyển, Cục Vận tải đã lựa chọn được 2 đơn vị vào danh sách ngắn gồm: Tổng Công ty Bảo hiểm PVI và Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC).

Đến ngày 8/11, Cục Vận tải, Tổng cục Hậu cần tổ chức nhận hồ sơ mời thầu gói thầu “Mua bảo hiểm tàu thuyền quân sự năm 2018” thuộc “Kế hoạch mua bảo hiểm tàu thuyền quân sự năm 2018” của Cục (hồ sơ được ban hành kèm theo Quyết định số 1932/QĐ-VT ngày 2/11/2018).

Tuy nhiên, hiện tại việc đấu thầu đang nhận được phản ứng gay gắt từ nhà thầu PVI. 

Phía PVI cho rằng, Cục Vận tải cố tình đưa ra các tiêu chí không phù hợp với quy định của Luật Đấu thầu năm 2013; Thông tư số 14/2016/TT-BKHĐT ngày 29/09/2016, Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ để loại nhà thầu nhằm cho một nhà thầu duy nhất vào mở giá trong khi về năng lực tài chính và bảo hiểm tàu thuyền của PVI hơn.

Đến ngày 20/11/2018, Cục Vận tải có văn bản số 2054/VT-TT trả lời Tổng Công ty Bảo hiểm PVI khẳng định: Cục Vận tải khách quan, minh bạch trong kết quả đánh giá và các tiêu chí trên là phù hợp với Luật Đấu thầu và tính chất đặc thù của gói thầu. 

Tuy nhiên, phía nhà thầu PVI vẫn bảo lưu những ý kiến của mình trong kiến nghị mới nhất gửi Cục Vận tải và báo chí (Công văn số 234/VT-BHHH ngày 23/11/2018).

Theo đó, phiên mở thầu đề xuất hồ sơ, đề xuất kỹ thuật được ấn định vào 14 giờ 30 phút ngày 28/11/2018 đã được tạm hoãn.

Trước những quan điểm chưa thống nhất, dư luận mong mỏi cái nhìn khách quan và công tâm của các nhà chức trách. 

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Trịnh Huệ