Sau phản ánh của Báo Thanh tra, Cục THADS tỉnh Sơn La có nhiều văn bản (số 299/CTHADS-NV ngày 28/6/2019, số 421/CTHADS-VP ngày 8/8/2019) về việc phản hồi thông tin báo chí, gửi Ban Biên tập Báo Thanh tra.

Theo ý kiến của Cục THADS tỉnh Sơn La thì có 2 bài báo có nội dung không chính xác và đề nghị Báo Thanh tra cải chính theo quy định. Tuy nhiên, Cục THADS tỉnh Sơn La không đưa ra bằng chứng để chứng minh nhận định Báo Thanh tra đăng sai.

Để làm sáng tỏ vụ việc, Báo Thanh tra đã 2 lần có công văn mời đại diện Cục THADS tỉnh Sơn La đến trụ sở Báo để làm việc (đồng thời có mời cả Chi cục THADS huyện Yên Châu, đại diện Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) tỉnh Sơn La; Agribank Chi nhánh huyện Mộc Châu; ông Phùng Hữu Thịnh, Giám đốc Công ty TNHH Tuấn Thịnh và ông Hà Văn Sơn - người bảo lãnh cho Công ty TNHH Tuấn Thịnh vay vốn tại Agribank Chi nhánh huyện Mộc Châu).

Tuy nhiên, cả 2 lần, Cục THADS tỉnh Sơn La (cùng các tổ chức, cá nhân trên) đều không đến làm việc với Báo Thanh tra. 

Chúng tôi xin khẳng định, nội dung các bài viết là có cơ sở, bảo đảm khách quan, tuân thủ đúng Luật Báo chí.

Văn bản số 299/CTHADS-NV ngày 28/6/2019 của Cục THADS tỉnh Sơn La cho rằng: Việc Chi cục THADS huyện Yên Châu tiếp tục tổ chức THA ra các quyết định về THA, thanh toán tiền cho Chi nhánh ngân hàng Agribank Mộc Châu và nhận 6 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) được thực hiện theo quy định của pháp luật về THADS.

 

Năm 2017, Chi cục THADS huyện Yên Châu đã tổ chức cưỡng chế kiểm đếm tài sản của ông Sơn. Ảnh: TQ

 

Tuy nhiên, Báo Thanh tra thấy cần phải làm rõ việc Chi cục THADS huyện Yên Châu chuyển vào tài khoản của Công ty TNHH Tuấn Thịnh tại Agribank Chi nhánh huyện Mộc Châu số tiền 2,7 tỷ đồng vào ngày 23/4/2019, để sau đó nhận 6 GCNQSDĐ (sổ đỏ) đứng tên ông Hà Văn Sơn có đúng quy định của pháp luật không? Việc Chi cục THADS huyện Yên Châu chuyển 2,7 tỷ đồng vào tài khoản của Công ty TNHH Tuấn Thịnh, số tiền này ở đâu? có phải là tiền của Chi cục THADS huyện Yên Châu? Động cơ, mục đích của việc chuyển tiền này như thế nào? Tại sao Chi cục THADS huyện Yên Châu đã nhận lại 2,7 tỷ đồng từ ông Phùng Hữu Thịnh, Giám đốc Công ty TNHH Tuấn Thịnh nhưng không trả lại 6 sổ đỏ cho ông Hà Văn Sơn?

Cùng một nội dung, trong khi Cục THADS tỉnh Sơn La khẳng định làm đúng quy định pháp luật thì lãnh đạo Agribank tỉnh Sơn La lại nói rằng: Do sơ suất của cán bộ Agribank Chi nhánh Mộc Châu khi Chi cục THADS huyện Yên Châu chuyển 2,7 tỷ đồng vào tài khoản của Công ty TNHH Tuấn Thịnh. Tuy vậy, sau khi phát hiện ra, đã kịp thời khắc phục, Công ty TNHH Tuấn Thịnh đã chuyển trả cho Chi cục THADS huyện Yên Châu vào ngày 7/6/2019. Agribank tỉnh Sơn La đã có hình thức kiểm điểm đối với cán bộ theo quy định nội bộ của Agribank?

Thời gian tới, Báo Thanh tra sẽ làm việc với các tổ chức, cá nhân có liên quan để tiếp tục làm sáng tỏ vụ việc này.

Trần Quý