Dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường Na Sang (Km146 + 200/QL.12) - TT. Xã Huổi Mí - Nậm Mức (Km452 + 300/QL6) - Thị trấn Tủa Chùa - Huổi Lóng, tỉnh Điện Biên (phân đoạn TT. Tủa Chùa - Nậm Mức - Huổi Mí) (viết tắt: Dự án) do Ban Quản lý các công trình giao thông tỉnh Điện Biên làm chủ đầu tư.

Dự án này được chia làm 3 gói thầu, trong đó Gói thầu số 3 có chiều dài khoảng 14Km, liên danh Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng số 6 - Công ty Cổ phần Xây dựng Tiến Triển trúng thầu với giá trị xây lắp hơn 130 tỷ đồng.

Ngày 16/3/2018, chủ đầu tư Dự án đã đóng và mở hồ sơ dự thầu của các đơn vị tham gia theo lịch thông báo trong hồ sơ mời thầu trước đó.

Tại hồ sơ mời thầu của Gói thầu số 3, chủ đầu tư có đưa ra tiêu chuẩn đánh giá về năng lực tài chính và kinh nghiệm của đơn vị dự thầu.

Để đánh giá về kết quả hoạt động tài chính, đơn vị dự thầu phải nộp báo cáo tài chính từ năm 2014 đến năm 2016 hoặc từ năm 2015 đến năm 2017 để chứng minh tình hình tài chính lành mạnh. “Từng thành viên liên danh phải thỏa mãn yêu cầu này” - hồ sơ mời thầu nêu rõ.

Trong hồ sơ dự thầu tại Gói thầu số 3, Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng số 6 đã nộp Đơn đề nghị xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế do bà Nguyễn Thị Xuân Hương, Trưởng phòng Kê khai và Kế toán thuế, Cục Thuế tỉnh Điện Biên xác nhận ngày 8/3/2018 với nội dung: “Tính đến thời điểm 08/3/2018, công ty chúng tôi không còn nợ đọng thuế với Cục Thuế Tỉnh Điện Biên và các cơ quan hữu quan khác”!

Nhằm làm rõ nội dung xác nhận này, cũng như tìm hiểu thông tin chấp hành pháp luật về thuế của Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng số 6, ngày 12/11, Báo Thanh tra đã có Công văn số 621/BTT-PV gửi Cục Thuế tỉnh Điện Biên.

Ngày 26/11, Cục Thuế tỉnh Điện Biên đã có Văn bản số 855/CT-TTHT trả lời: “Trong thời gian từ ngày 1/1/2018 đến ngày 8/3/2018, Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng số 6 có nợ đọng tiền thuế”.

Ngoài ra, Cục Thuế tỉnh Điện Biên cũng cho biết, trong thời gian từ 1/1/2017 đến 31/12/2017, Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng số 6 có phát sinh nợ thuế.

Như vậy, qua văn bản trả lời của Cục Thuế tỉnh Điện Biên cho thấy rõ, tại thời điểm đóng, mở thầu (tháng 3/2018) của Gói thầu số 3, Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng số 6 là một đơn vị thành viên trong liên danh trúng thầu vẫn còn nợ thuế.

Điều này, có thể hiểu Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng số 6 chưa đáp ứng được những tiêu chuẩn bắt buộc mà bài thầu đã đặt ra về tình hình tài chính lành mạnh xét đối với từng nhà thầu trong liên danh? Vậy nhưng, Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng số 6 - Công ty Cổ phần Xây dựng Tiến Triển vẫn là liên danh trúng thầu!

Liên quan đến Công ty Cổ phần Xây dựng Tiến Triển, Báo Thanh tra đã có bài viết: “Dấu hiệu khai khống hồ sơ để trúng gói thầu trị giá hơn 130 tỷ” phản ánh đơn vị này khi tham gia nộp hồ sơ dự thầu tại Gói thầu số  3 đã có dấu hiệu gian lận khai khống số liệu doanh thu trong 3 năm 2014, 2015, 2016 lên gấp nhiều lần so với số liệu thực tế mà Chi cục Thuế huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định quản lý.

Sau khi bài viết được đăng tải, Báo Thanh tra đã có Công văn số 670/BTT-PV ngày 19/11/2018 gửi UBND tỉnh Điện Biên đề nghị kiểm tra, trả lời nội dung báo phản ánh. Tuy nhiên, đến thời điểm này, Báo Thanh tra chưa nhận được hồi âm kết quả kiểm tra, hướng xử lý trước những thông tin lình xình tại Gói thầu này.

Quang Đông