Thời gian gần đây, Cty Hồng Hải tiến hành xây dựng dự án trạm dừng nghỉ Hoằng Minh, tại xã Hoằng Minh, huyện Hoằng Hóa với diện tích khoảng 2,7ha. 

Quá trình xây dựng các hạng mục công trình có hạng mục trạm cấp nhiên liệu nội bộ. Trạm cấp nhiên liệu nội bộ này được xây dựng ngay mặt quốc lộ IA. Tuy nhiên, qua kiểm tra của cơ quan chức năng thì hiện tại trạm cấp nhiên liệu nội bộ này chưa được bổ sung vào quy hoạch mạng lưới xăng dầu và chưa được chấp thuận địa điểm xây dựng cửa hàng xăng dầu.

 

  

Mặc dù đã có lệnh cấm, nhưng Cty Hồng Hải vẫn cho người tiếp tục xây dựng Trạm dừng nghỉ. Ảnh: Văn Thanh

Trước tình hình này, ngày 5/4/2017, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có Văn bản số 3512/UBND-KTTC gửi Sở Công thương và Cty Hoàng Hải với nội dung: UBND tỉnh nhận được Công văn 607/SCT-QLTM ngày 28/3/2017 của Sở Công thương và Công văn số 68/TTr-CTHH ngày 30/3/2017 của Cty Hồng Hải báo cáo về việc xây dựng Trạm cấp nhiên liệu trong Trạm dừng nghỉ Hoằng Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Thìn có ý kiến chỉ đạo yêu cầu Cty Hồng Hải dừng ngay việc thi công Trạm cấp nhiên liệu khi chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Mặc dù “lệnh cấm” của UBND tỉnh Thanh Hóa đã được ban hành, thế nhưng bất chấp tất cả trong những ngày qua phía Cty Hồng Hải vẫn cho người tiến hành xây dựng Trạm cấp nhiên liệu, gây bất bình trong dự luận và  không hề thấy cơ quan chức năng nào về kiểm tra, xử lý. 

Theo quan sát của phóng viên, hiện Trạm cấp nhiên liệu của Cty Hồng Hải đã được xây dựng gần xong, chỉ chờ lắp đặt các trạm bơm là có thể đi vào hoạt động. 

Lệnh cấm của UBND tỉnh đã được ban hành, thế nhưng hiện nay Trạm cấp nhiên liệu vẫn xây dựng. Ảnh: Văn Thanh

“Nếu cứ đà này, chẳng mấy thời gian nữa là Trạm cấp nguyên liệu này lại đi vào hoạt động. Việc cấm cứ cấm, việc xây cứ xây thì còn đâu kỷ cương phép nước nữa”, một người dân ở xã Hoằng Minh bức xúc.

Được biết, hồ sơ pháp lý Trạm dừng nghỉ Hoằng Minh được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương, địa điểm thực hiện dự án tại Công văn số 1582/UBND-THKH ngày 14/2/2105, với quy mô đầu tư: Sân đỗ, khu dịch vụ thương mại, khu lưu trú và các công trình phụ trợ khác (không có hạng mục Trạm cấp nhiên liệu). Ngày 13/10/2015, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cấp Giấy phép quy hoạch số 395/GPQH cho Cty Hồng Hải, trong đó có hạng mục Trạm cấp nhiên liệu nội bộ. Ngày 13/1/2017 Sở Xây dựng tỉnh này cũng đã cấp giấy phép xây dựng, trong đó có hạng mục số (2.1) là Trạm cấp nhiên liệu với diện tích xây dựng 743,04m2, chiều cao công trình 8,8m.

Tuy nhiên, theo Công văn số 11224/BCT-KH ngày 23/11/2016 của Bộ Công thương về việc quản lý hoạt động Trạm cấp xăng dầu nội bộ và Trạm cấp nhiên liệu trong Trạm dừng nghỉ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được hướng dẫn  như sau: Một là, đối với Trạm xăng dầu phục vụ nội bộ cho doanh nghiệp thì loại hình này không hoạt động kinh doanh, do đó không thuộc đối tượng quy hoạch mạng lưới kinh doanh xăng dầu do các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thứ hai, đối với Trạm cấp nhiên liệu trong Trạm dừng nghỉ, loại hình này có hoạt động kinh doanh, do đó thuộc đối tượng quy hoạch mạng lưới kinh doanh xăng dầu được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đồng thời chỉ được hoạt động khi có giấy chứng nhận cửa hàng xăng dầu đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu như đối với cửa hàng xăng dầu.

Báo cáo của Sở Công thương gửi lên tỉnh Thanh Hóa,Trạm cấp nhiên liệu chưa đầy đủ thủ tục. Ảnh: Văn Thanh

Đối chiếu theo quy hoạch mạng lưới kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến 2025 được Chủ tịch UBND tỉnh này phê duyệt năm 2014; Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến quốc lộ IA đến năm 2020, có xét đến năm 2025 được Bộ Công thương phê duyệt năm 2012 và các quy hoạch bổ sung thì Trạm cấp nhiên liệu trong Trạm dừng nghỉ Hoàng Minh chưa được cấp có thẩm quyền quy hoạch trong mạng lưới kinh doanh xăng dầu. 

Như vậy, Trạm cấp nhiên liệu (cửa hàng xăng dầu) theo giấy phép xây dựng ngày 13/1/2017 trong Trạm dừng nghỉ Hoằng Minh thuộc đối tượng quy hoạch mạng lưới kinh doanh xăng dầu nhưng chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Do đó, việc xây dựng Trạm cấp nhiên liệu này là chưa đảm bảo đúng quy định.

Với sự việc nêu trên đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa cần phải chỉ đạo các cấp, các ngành kiên quyết thực hiện nghiêm lệnh cấm, đồng thời hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đầy đủ các thủ tục, không để tình trạng coi thường pháp luật, xây dựng xong đưa vào hoạt động thì mọi chuyện đã rồi.

Liên quan đến sự việc, Báo Thanh tra sẽ tiếp tục theo dõi, thông tin đến bạn đọc.

Văn Thanh