Theo đó, ông Lê Anh Xuân, Chủ tịch UBND TP Thanh Hoá đã ký Quyết định số 9598/QĐ-UBND huỷ bỏ Quyết định số 7295/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 của UBND TP Thanh Hoá về việc chỉ định đơn vị đấu giá. 

Và huỷ bỏ Quyết định số 7786/QĐ-UBND ngày 20/9/2018 về việc điều chỉnh sửa đổi nội dung tại Điều 1 Quyết định 7295/QĐ-UBND của UBND TP Thanh Hoá. 

Lý do huỷ, Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên ban hành Quyết định số 22/QĐ-DGHDHN ngày 31/8/2018 về việc ban hành Quy chế cuộc đấu giá quyền sử dụng đất tại mặt bằng số 3241 không đúng với nội dung Quyết định số 3245/QĐ-UBND ngày 30/8/2018 của UBND tỉnh Thanh Hoá.

Cụ thể, Quyết định số 22/QĐ-DGHDHN không nêu đầy đủ đối tượng tham gia đấu giá theo nội dung Quyết định số 3245. Hành vi trên vi phạm điểm C, Khoản 6, điều 33 Luật Đấu giá tài sản năm 2016. 

Trong Quyết định số 9598/QĐ-UBND, Chủ tịch UBND TP Thanh Hoá Lê Anh Xuân giao Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Thanh Hoá (đơn vị được giao ký Hợp đồng dịch vụ đất giá tài sản - PV) huỷ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 115/2018/HĐDV ngày 31/8/2018 đã ký với Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên. 

Trên cơ sở chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Thanh Hoá, ông Tào Minh Hạnh, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Thanh Hoá đã ký, ban hành Văn bản số 278/CV-TTPTQĐ về việc huỷ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 115/2018/HĐDV giữa Trung tâm Phát triển quỹ đất TP với Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên. 

Trước đó, Báo Thanh tra đăng tải loạt bài phản ánh về những nghi vấn khuất tất liên quan đến trình tự, thủ tục, quy chế bán đấu giá 375 lô đất "vàng" tại mặt bằng quy hoạch số 3241/QĐ-UBND thuộc Dự án Khu dịch vụ thương mại, văn phòng và dân cư khu đô thị Đông Hương, TP Thanh Hoá với nhiều nghi vấn liên quan đến tiêu chí xét duyệt hồ sơ tham gia đấu giá, những dấu hiệu “quân xanh, quân đỏ”… hòng dìm giá, gây thất thu ngân sách Nhà nước.

Nhóm PV